Metody hodnocení investic v průmyslovém podniku


Kategorie Funkční oblasti
Celý název tématu Metody hodnocení investic v průmyslovém podniku
Lokalita Trutnov
Popis Teoretická část práce je zaměřena na seznámení se s hlavními metodami ekonomického vyhodnocení investičních projektů (např. doba návratnosti, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento). V praktické části jsou tyto metody aplikovány na reálný investiční projekt s cílem provést finanční vyhodnocení a doporučit či nedoporučit investici k realizaci. V této části se studenti též seznámí s procesem plánování a schvalování investičních záměrů v průmyslovém podniku.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  db0003db001466 2C76962BF9B5788DC125803900703758