Rozdíly v přístupu k implementaci IEC61850 - porovnání různých přístupů, jako cyklické a eventové zpracování dat


Kategorie Energetika
Celý název tématu Rozdíly v přístupu k implementaci IEC61850 - porovnání různých přístupů, jako cyklické a eventové zpracování dat
Lokalita Trutnov
Popis Stále více při využití systémů pro řízení technologie, jako jsou systémy pro řízení rozvoden, narážíme na to, že tyto systémy nemají ideální architekturu k tomuto použití. Podobným příkladem je snaha menších firem o implementaci IEC61850, kde stejně jako u většiny systémů pro řízení technologie dochází k cyklickému vyčítání dat, což má za následek jejich ztrátu a potenciální nebezpečí vyvolané ztrátou důležitých událostí. Zadání: porovnat jednotlivé přístupy k IEC61850 (cyklické vyčítání x eventové zasílání) a to zejména v kritických situacích, kdy je generováno velké množství událostí v krátkém časovém intervalu. Zohlednit následující: 1. nebezpečí ztráty událostí s velice rychlou změnou stavu (působení ochran) 2. zátěžový test při generování velkého množství událostí z IED. Z diplomové práce by mělo být patrné, že systémy menších firem, které pro vývoj IEC61850 použily například starý protokol Modbus TCP, mohou v reálném provozu ztratit důležitá data a také, že využití technologických systémů DCS, jako jsou systémy po řízení rozvoden, může mít úskalí. Pro porovnání obou metod můžeme poskytnout zázemí a SW vybavení.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  db0003db001466 3235CBF467E1D258C1257F2F006D040B