Bezpečná výroba přístrojových transformátorů


Kategorie Energetika
Celý název tématu Bezpečná výroba přístrojových transformátorů
Lokalita Brno
Popis Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti při výrobě přístrojových transformátorů a senzorů. V rámci práce bude provedena identifikace potenciálních rizikových činností  (pracovišť) a vyhotoven návrh jak tato rizika eliminovat. Diplomant se v práci zaměří zejména na problematiku: 1. srovnání národní legislativy a ABB instrukcí v oblasti bezpečnosti práce; 2. identifikace bezpečnostních rizik na pracovištích ve výrobě; 3. návrh konstrukčního řešení k odstranění rizika zranění při celém cyklu výroby na zvolených pracovištích; 4.návrh manipulačních přípravků k odstranění rizika při manipulaci s nadlimitními břemeny.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  db0003db001466 8C4335292C5967F9C1258040001CEFA4