Přístrojové měřící transformatory proudu a napětí - volba výkonu a jeho vliv na třídu přesnosti a parametry trafa.


Kategorie Energetika
Celý název tématu Přístrojové měřící transformatory proudu a napětí - volba výkonu a jeho vliv na třídu přesnosti a parametry trafa.
Lokalita Brno
Popis Cílem BP/DP je zaměření se na měřicí přístrojové transformátory proudu a napětí z pohledu volby výkonu a jeho vlivu na ostatní parametry přístrojových transformátorů. Práce se bude zabývat modelovými situacemi vycházejícími z reálnych požadavků zákaznků. Stěžejní částí práce se stane modelový případ, kdy zákazník zvolí špatnou hodnotu výkonu nezohledňující reálnou zátěž. Budeme se zabývat tí, jak daná volba ovlivní parametry trafa (změna přesnosti, FS, ALF a jiné) a dále dopady na aplikaci jako takovou. Součástí práce bude teoretická část zabývající se kalkulací a návrhem transformátoru a praktická část, kdy se provede reálné měření a vyhodnocení vlivu výkonu na parametry měřicích transformátorů.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  db0003db001466 A137A197381663C8C1258040002137A5