Simulace montáže nízkonapětového rozváděče


Kategorie Energetika
Celý název tématu Simulace montáže nízkonapětového rozváděče
Lokalita Brno
Popis Cílem práce je vytvoření počítačové simulace montáže vnitřních částí nízkonapěťového rozváděče. Zdrojem pro simulaci budou aktuálně dostupné 3D modely vnitřních částí rozváděče zhotovené v CAD systému SolidWorks.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  db0003db001466 A170A93231AA8054C1257F2F003D7916