Výpočet a optimalizace elektrického pole vzduchem izolovaného rozváděče vn.


Kategorie Energetika
Celý název tématu Výpočet a optimalizace elektrického pole vzduchem izolovaného rozváděče vn.
Lokalita Brno
Popis Vzduchem izolovaný rozváděč se skládá z několika prostorů vysokého napětí, každý prostor je namáhán elektrickým polem podle komplexnosti vybavení a uspořádání. Požadavky trhů na kompaktnost rozvodných zařízení vedou ke zmenšování rozměrů zařízení a tím na vyšší elektrické namáhání a životnost zařízení. Při stejných napěťových hladinách tak roste intenzita elektrické pole. Úkolem je tedy výpočet intenzit elektrického pole v prostoru kabelů vzduchem izolovaného rozváděče vn. Součástí vybavení prostoru jsou také přístrojové transformátory a vn kabely. Úkolem je optimalizace konstrukce s cílem nalézt místa s nejvyšší intenzitou elektrického pole a snížit hodnoty intenzity elektrického pole v jeho maximech. Součástí práce je také posouzení vlivu navržené optimalizace ve vztahu k výrobním nákladům.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  db0003db001466 AD2C6F5946F8B43CC1258040002AB7D8