Automatizace předmontáže ve výrobě rozváděčů


Kategorie Energetika
Celý název tématu Automatizace předmontáže ve výrobě rozváděčů
Lokalita Brno
Popis Navrhnout vyšší stupeň plně funkčního výrobně-technologické řešení pracoviště předmontáže rozváděčů, s ohledem na jednotlivé navazující operace. přípravu a montáž koster, výrobu přípojnic a hlavních sběrnic a následnou kompletaci na tzv. rámu. Součástí návrhu musí být layout výrobního a mat. toku, mezioperační manipulace a mezioperačního skladování jednotlivých dílců, podskupin a skupin, s cílem eliminovat skladování a manipulaci na paletách a navrhnout nové efektivní řešení a snížit spotřebu ruční práce.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  db0003db001466 E8BF0C76B137CB79C1258040001CB46D