Analýza elektromechanických poměrů při zkratu ve vzduchem izolovaném rozváděči vn


Kategorie Energetika
Celý název tématu Analýza elektromechanických poměrů při zkratu ve vzduchem izolovaném rozváděči vn
Lokalita Brno
Popis Zkraty patří k poruchám, které nejvíce zatěžují rozvodná zařízení mechanicky a tepelnými účinky. Rozváděče vn jsou typicky konstruovány na velikosti jmenovitého zkratového proudu v řádu desítek kiloampér, přičemž špičková hodnota zkratového proudu může převyšovat 100 kA. Takové proudy již mají v zařízeních kompaktních rozměrů zásadní mechanické účinky, které je třeba pečlivě zohlednit již při návrhu zařízení. Vzhledem k vysokým nákladům na empirické ověřování je výhodné využívat v prvních krocích výpočetní ověření konstrukce.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  db0003db001466 EC2C02D9FEB7764DC1257F2C005F9E51