Tepelný model soustavy chladič - dioda


Kategorie Energetika
Celý název tématu Tepelný model soustavy chladič - dioda
Lokalita Praha
Popis Ve vhodném programu (Matlab, Dynast aj.) vytvořte dynamický model tepelné soustavy výkonová dioda - chladič. Správnost modelu ověřte simulací event. laboratorním měřením a porovnejte s údaji udávanými výrobci výkonových diod a chladičů. V teoretické části popište možné způsoby chlazení dané soustavy a porovnejte mezi sebou.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  db0003db001466 F6355F67542E27ADC1257F2F004399C2