Historie ABB v České republice

Strategická a geografická poloha a také politické změny ve střední a východní Evropě po roce 1989 způsobily, že se pro ABB stala Česká republika místem pro vytvoření silné základny.

Mezinárodní technologická a elektroinženýrská společnost ABB působí v České republice již od roku 1970. První společnost s názvem ABB zde však byla formálně založena až v roce 1992.

1990–1993
V první etapě proběhla celá řada přípravných kroků, jejichž výsledkem bylo založení pěti společností ABB.

1994–1996
V průběhu dalších tří let proběhla intenzivní restrukturalizace, jejímž cílem bylo zejména zvýšení efektivity výrobních procesů a zlepšení vztahu k zákazníkům. V tomto období se rodina firem ABB v České republice rozrostla o dvě nové společnosti.

1996 - 1998
Od roku 1996 probíhal proces dalšího rozšiřování aktivit, spojených se snahou o rozšíření nabídky portfolia výrobků a služeb.

1998
Skupina firem ABB v České republice má již celkem 10 společností, působí v Praze, Brně, Jablonci, Trutnově a Ostravě. V prosinci získává ABB 66 % majetkového podílu ve společnosti ABB Service Ostrava, a stává se tak jeho majoritním vlastníkem (zbylých 34 % zůstává společnosti Vítkovice).

1999
V červenci dochází ke sloučení energetických segmentů mezinárodních firem ABB a Alstom a je vytvořena nová celosvětově působící společnost ABB ALSTOM POWER s rovným vlastnickým podílem obou mateřských firem. V České republice byla do této firmy včleněna společnost ABB Energetické systémy, která byla v listopadu přejmenována na ABB Alstom Power Czech s.r.o.

2000
Vznikají čtyři základní divize: Power Transmission & Distribution (kam patří ABB EJF, část ABB Automation - Transmission & Distribution), Automation (část Automation), Product & Contracting (kam patří ABB DIZ, ABB Elektro-Praga, ABB Service Ostrava, ABB ELSYNN) a Oil, Gas & Petrochemicals (patří ABB Lummus Global). 31. března získává ALSTOM i zbylý 50% podíl ve společném podniku ABB ALSTOM POWER a tím i společnost ABB Alstom Power Czech s.r.o. přechází do podniku ALSTOM. 5. září dochází ke změně jména společnosti ABB Energo s.r.o. na ABB s.r.o.
31. prosince dochází ke sloučení 7 společností do jedné společnosti ABB s.r.o. a jsou vytvořeny organizační jednotky Automation, T&D, EJF, ELSYNN, Elektro-Praga, Service a DIZ. Existují tak dvě právnické jednotky ABB v České republice, a to ABB s.r.o. a ABB Lummus Global s.r.o.

2001
1. července vstoupila v platnost nová struktura vybudovaná pro lepší zajištění služeb zákazníkům. Vzniká nové uspořádání ABB. Dochází k vytvoření čtyř zákaznických divizí: Process Industries, Utilities, Manufacturing & Consumer Industries a Oil, Gas & Petrochemicals a dvou výrobních divizí: Automation Technology Products a Power Technology Products. Dále vzniká divize Group Processes, která má za cíl zavádění společných postupů. V tomto roce došlo ke sloučení společností do dvou základních celků - ABB s.r.o. a ABB Lummus Global s.r.o.

2002
ABB celosvětově prochází rozsáhlou restrukturalizací a cílem soustředit se na klíčové obory podnikání. Dochází ke sloučení jednotlivých oborů podnikání do dvou klíčových divizí, a to divize Automation Technologies a divize Power Technologies. .ABB v ČR dosahuje vynikajících výsledků, zvyšuje objem přijatých zakázek o 15 %.

2002 - 2004
V letech 2002 – 2003 prošlo ABB s.r.o. rozsáhlou restrukturalizací v souladu s celosvětovým záměrem ABB soustředit se na klíčové obory. V rámci této restrukturalizace došlo k postupnému odprodeji jednotek Finanční služby, Facility management a Building systems. V této době má ABB s.r.o. dvě hlavní divize – divizi Automation Technologies, zaměřující se na automatizační technologie a divizi Power Technologies poskytující technologie pro energetiku.

2005
V září byla zveřejněna plánovaná reorganizace ABB Group tzv. "organizace 2006", která spočívala v rozdělení klíčových činností do 5 divizí a zahrnovala i zaměření do projektu "One ABB" nebo-li "Jediné ABB".

2006
K 1.1. proběhla v ABB po celém světě reorganizace do pěti divizí. Toto rozdělení lépe kopíruje klíčové činnosti a usnadnit orientaci pro zákazníky. Toto nové uspořádání zahrnuje divize: Power Products (Výrobky pro energetiku), Power Systems (Systémy pro energetiku), Automation Products (Výrobky pro automatizaci), Process Automation (Procesní automatizaci) a Robotics (Robotika).

2007
Dne 27. srpna se ABB dohodlo na prodeji svého podniku Lummus Global společnosti Chicago Bridge & Iron (CB&I) za 950 mil. USD. 5. září ABB vyhlásilo střednědobou strategii na rok 2007 až 2011 na stálý růst výnosů a zvýšenou rentabilitu.

2008
Po úspěšných 8 letech v čele ABB opustil post prezidenta společnosti Olle Jarleborg. Novou generální ředitelkou a prezidentkou společnosti byla s platností od 1. července 2008 jmenována Barbara Frei. Dne 10. října byla v Brně na Heršpické oficiálně otevřena nová hala pro montáž rozváděčů nn.

2009
ABB reorganizovalo své automatizační divize. S platností od 1. ledna 2010 došlo k přeskupení obchodních jednotek spadajících do divizí Automation Products (Výrobky pro automatizaci) a Robotics (Robotika), a to do dvou nových divizí - Discrete Automation and Motion (Automatizace diskrétních výrob a řízení pohybu) a Low Voltage Products (Výrobky nízkého napětí). Společnost ABB získala 5. místo v prestižním hodnocení Nejlepší zaměstnavatelé České republiky.

2010
Ke dni 1. června převzalo ABB výrobu polovodičů od společnosti Polovodiče a.s., člena skupiny ČKD. V listopadu oznámilo ABB konsolidaci evropské výroby vzduchem izolovaných rozváděčů pro vysoké napětí do dvou výrobních závodů – v Brně v České republice a v Dalmine v Itálii. Po dvou letém působení Barbary Frei nastupuje na pozici generálního ředitele Hannu Kasi.

2011
Společnost potvrzuje svou významnou úlohu na domácím trhu a úspěch ve vývozu celosvětových výrobkových řad, který v přijatých dodávkách v roce 2010 dosáhl 10 miliard Kč.

Last edited 2013-03-02
  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  czabb014 d9c2755f2e21dc90c1256b1b002bb6cc