Divize Procesní automatizace

(Process Automation)

Divize Procesní automatizace poskytuje zákazníkům nejlepší řešení pro řízení
a optimalizaci provozů a aplikační znalosti specifické pro průmyslová odvětví, zejména metalurgický a těžební průmysl, výrobu papíru a celulózy, energetiku, chemický a farmaceutický průmysl, ropný a plynárenský průmysl, námořní dopravu a výrobu turbodmychadel. Hlavním přínosem pro zákazníka je vyšší produktivita výrobních zařízení a úspora energie. Činnost této divize je rozdělena do několika oblastí:

Procesní automatizace pro lokální trh (Praha, Ostrava, Most, Brno):

 • Dodávky řídicích systémů, pohonářských aplikací, dodávky komplexních automatizačních řešení technologických procesů a servis řídicích systémů.
 • Inženýring řídicích systémů, analytiky a instrumentace, inženýring pohonů
  a servis analytiky a instrumentace.
 • Prodej řídicích systémů, průmyslové analytiky a instrumentace.
Operační centrum Česká republika (CZOPC) Ostrava:
 • Evropské inženýrské centrum pro divizi Procesní automatizace
  s více než 200 zaměstnanci.
 • Projektování, inženýring, vývoj SW, uvedení pohonů, řídicích, elektrických
  a strojních systémů do provozu.
 • Spolupráce s ABB partnery v oblasti metalurgie, dobývání a zpracování nerostných surovin, lodního průmyslu, petrochemie a výroby papíru a celulózy.
REC (Regional Execution Center) - Automation (Ostrava):
 • Obchodně inženýrská jednotka ABB se zaměřením na projekty v oblasti procesního řízení v papírenském průmyslu pro oblast Evropy, Středního východu a Severní Afriky.
 • Dodávky řešení pro distribuované řídicí systémy (DCS), systémy kontroly kvality (QCS) s použitím produktů ABB.

Nové prostory pro společnost ABB a jeji globální Operační centrum v Ostravě
Operační centrum společnosti ABB v Ostravě slaví 12 let působení na evropském trhu a přesouvá své sídlo do nových prostor v centru Ostravy. zde

Přečtěte si jak proběhly Dny otevřených dveří v Inženýrském centru v Ostravě
Koncem listopadu úspěšně proběhly další Dny otevřených dveří v Inženýrském centru ABB v Ostravě. Pro účastníky byl připraven zajímavý celodenní program - prezentace, exkurze, pohovory nanečisto a také losování o iPad. zde


Čeští studenti z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava se spolu se specialisty ostravského CZOPC podílejí významnou měrou na návrhu a implementaci softwarových simulátorů pro lodě, které se vyrábějí v loděnicích po celém světě.
Více informací se můžete dočíst na našem novém blogu zde


  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  divize Procesní automatizace
  czabb014 f72a0bb108f464a6c12570f8003f8e96