Technologie pro lepší svět

Výrobky, systémy a řešení ABB šetří energii, omezují emise a snižují náklady, a to jak u zákazníků, tak i ve výrobních závodech naší společnosti. Zde uvádíme několik příkladů toho, jak ABB snahou o efektivní využití energie naplňuje v praxi svůj slogan „Energie
a produktivita pro lepší svět“.
Efektivní využití energie v průmyslu, dopravě a budovách


Spotřeba elektrické energie v budovách může klesnout až o


60 %


díky regulaci osvětlení, zvyšování účinnosti vytápění a odvětrávání.


Obnovitelná energie z pobřežních větrných parků


Výsledný energetický výnos větrného parku může být až o


70 %


větší na moři oproti pevnině díky vyšší rychlosti mořského větru.


Inteligentní sítě v Stockholmském přístavním městě


Nemovitosti udržitelné městské čtvrti vyprodukují lokálně


30 %


elektřiny, s využitím sluneční a větrné energie nebo nadbytečné energie.


Pitná voda z moře a přístup k elektřině v rozvojových zemích


ABB od roku 2005 vybavilo v Indii solárními panely na výrobu elektřiny


1 100


domácností, ve kterých žije více než sedm tisíc lidí.


Největší evropská síť rychlonabíjecích stanic pro elektromobily


Ultrarychlá stejnosměrná dobíjecí stanici dokáže dobít elektromobil během


15-30


minut. ABB instalovalo rychlo-nabíjecí stancice již v 18 zemích.


Přeměna odpadu na elektrickou energii nebo drahé kovy


Opětovné získávání zlata z elektronického odpadu vyžaduje jen


10-15%


energie, která se spotřebuje při získávání drahých kovů z rudy.

Back to top
Rate this page
Close

  Zrušit