Etika podnikání

Dodržujeme etický kodex jednání a máme zavedenou Horkou linku etického podnikání

Na podporu dodržování etiky podnikání vytvořila společnost ABB vlastní Kodex jednání. Každý nově příchozí zaměstnanec je s Kodexem seznámen a během dalších tří měsíců projde praktickým e-learningovým školením v oblasti etiky. Pokud má kdokoli podezření na chování, které není v souladu s Kodexem jednání, má možnost toto oznámit pomocí tzv. Horké linky etiky podnikání ABB.

Hlavní aktivity v oblasti etiky podnikání

 • Na seznamu nejetičtějších společností světa

  Institut Ethisphere, přední mezinárodní organizace zabývající se osvědčenými postupy v etice podnikání, zařadil ABB na svůj seznam nejetičtějších společností světa pro rok 2013.

 • Kodex jednání ABB

  Kodex jednání ABB popisuje hlavní zásady, kterými se řídíme ve vztazích s obchodními partnery, zákazníky, finančními trhy, komunitami a zeměmi, ve kterých podnikáme. Zároveň stanovuje normy chování, které očekáváme od každého zaměstnance.

 • Kodex jednání dodavatele

  Kodex jednání dodavatele je povinný pro všechny strategické dodavatele na přímý materiál a stal se součástí výběrových řízení na nepřímý materiál jako jedna z hlavních podmínek ABB.

 • Horká linka etického podnikání

  Linka umožňuje zaměstnancům oznamovat podezření na chování, které není v souladu s kodexem. Naši externí partneři mají možnost ohlásit podezření z narušování pravidel kodexu ABB telefonicky na Horké lince pro stakeholdery nebo mohou podat zprávu elektronicky.

 • Ombudsman (EN)

  Zaměstnanci se také mohou s důvěrou obrátit na místního ombudsmana. Jedná se o oznamovací kontakt pro kohokoliv, kdo chce ohlásit porušení etiky podnikání. Ve skupině ABB zastává tuto funkci celkem 63 lidí ve 47 zemích světa.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  czabb016 61cc37c813103071c1257603002e8bd8