Kodex jednání ABB

Kodex popisuje hlavní zásady, kterými se řídíme ve vztazích s obchodními partnery, zákazníky, finančními trhy, komunitami a zeměmi, ve kterých podnikáme. Zároveň stanovuje normy chování, které očekáváme od každého zaměstnance.

V ABB usilujeme o konkurenceschopnost, protože na ní závisí náš vlastní úspěch a úspěch všech našich partnerů. Současně si uvědomujeme, že trvalý úspěch bude postaven jedině na základě obchodních zásad. Chceme úspěch vy­budovaný na principech ABB, kterými jsou odhodlání, respekt a zodpovědnost.

Tyto principy popisují jednání, které očekáváme od zaměstnanců a zainteresovaných stran. Zákazníci, dodavatelé, akcionáři, zaměstnanci, veřejná správa a média mají právo očekávat, že naše jednání je čestné a zaměstnanci budou hrdi na to, čeho dosáhli a způsob, jak k tomuto cíli dospěli. Nemůžeme tolerovat ústupky. Chceme, aby ABB bylo společností, pro kterou budou lidé s hrdostí pracovat a kterou ostatní obdivují.

Kodex jednání ABB je průvodce všeobecných norem, které propojují naše vztahy se zákazníky a ostatními obchodními partnery, s finančními trhy a se společenstvími a zeměmi, ve kterých podnikáme a v neposlední řadě vzájemné chování jeden k druhému. Je to také sada praktických návodů, která pomůže zaměstnancům zodpovědět otázky každodenního pracovního života. Kodex jednání například vysvětluje, jak řešit potencionální střety zájmů a jak oznamovat porušování těchto pravidel.

Kodex jde dále než jen k plnění zákonů a předpisů. Očekáváme, že všichni zaměstnanci budou dodržovat nejvyšší standard etického chování a poctivosti. Jsme přesvědčeni, že etické a ekonomické hodnoty jsou vzájemně provázané a že podnikatelská společnost musí nejen usilovat o plnění standardů stanovených národními a mezinárodními institucemi, ale musí se je snažit překonat. Kodex jednání je naším projektem, který zajistí, aby ABB i nadále pokračovalo v získávání nejvyššího postavení v průmyslu a zákazníků, kteří hodnotí odbornost a zodpovědnost partnera. Stabilní organizace je jediným klíčem k trvalému úspěchu.

Last edited 2013-12-12
  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  czabb016 acb8144b21436b0ac12576030037ae7d