Naši zaměstnanci

Našim zaměstnancům nabízíme bezpečné a k přírodě i lidem přátelské pracovní prostředí

Naše priority v oblasti pracovního prostředí jsou bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rozmanitost a zelené pracoviště včetně podpory zdravé a ekologické dopravy do práce. Velký důraz také klademe na zapojení zaměstnanců do pomoci našim neziskovým partnerům formou firemního dobrovolnictví. Zaměstnanci se rovněž podíleli na vzniku hodnot firemní kultury ABB, jsou to: zodpovědnost, respekt a odhodlání.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  Cílem ABB je poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí ve všech lokalitách a přijmout odpovídající kroky k předcházení a minimalizací úrazů a nehod. Od roku 2004 je v ABB zaveden jednotný systém řízení Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci (BOZP) dle standardu OHSAS 18001.

 • Rozmanitost a integrace

  Společnost ABB si je vědoma toho, že různorodí a talentovaní zaměstnanci představují hlavní konkurenční výhodu. Jsme přesvědčeni, že pestrá škála stanovisek, která je důsledkem našeho vztahu k rozmanitosti a začlenění, podporuje inovace a firemní úspěch.

 • Benefity

  Cílem naší společnosti je udržet si co nejspravedlivější systém odměňování a pružně reagovat na situaci trhu práce. Své zaměstnance si chceme udržet, motivovat je a také získávat zaměstnance nové. Proto je pro nás klíčové mít správně nastavený konkurenceschopný mzdový systém a systém zaměstnaneckých benefitů.

 • Podpora dárců krve z řad zaměstnanců

  Problematika dárcovství krve, které se aktivně věnujeme od konce roku 2011, se mezi našimi zaměstnanci ujala. Přibližně 50 zaměstnanců se zapojilo a vyplnilo cvičný Dotazník dárce krve na internetových stránkách www.odpovedni.cz. Někteří se pak rozhodli krev darovat.

 • Naše hodnoty

  Zodpovědnost, respekt a odhodlání jsou základem hodnot ABB. Prostřednictvím série workshopů pomohli zaměstnanci ABB definovat obsah našich hodnot.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Zapojení zaměstnanců do společensky prospěšných aktivit

  czabb016 c8fa63a71ae69f2fc125760300307bc0