Smart Grids portál

Elektrická energie je nejvšestrannější dostupná forma energie, ke které má prostřednictvím mnoha praxí prověřených technologií přístup více než 5 miliard lidí po celém světě a poptávka po ní neustále roste. Výroba elektrické energie je však v současné době největším zdrojem emisí oxidu uhličitého, což významně přispívá ke změně klimatu. Aby bylo možné zmírnit důsledky klimatických změn, musí stávající energetické systémy projít významnými úpravami.


Tradiční energetické systémy jsou založené na centralně umístěných zdrojích, které zásobují koncové uživatele pomocí existujících, povětšinou paprskově uspořádaných přenosových a distribučních systémů. Tyto systémy nám dlouho, v některých případech po více než sto let, prokazovaly dobré služby. Nyní se ale situace mění.

Současná energetická infrastruktura závisí ve značné míře na výrobě elektrické energie z fosilních paliv a významně tak přispívá k růstu oxidu uhličitého v atmosféře, s negativním dopadem na klima i společnost obecně.

Abychom byli schopni pokrýt rostoucí spotřebu elektřiny při současném snižování emisí oxidů uhlíku, potřebujeme takový energetický systém, který dokáže zvládnout tuto výzvu udržitelným, spolehlivým a ekonomickým způsobem.


Budoucí energetické systémy musí splňovat tyto požadavky:

  • Kapacita: Musí být uspokojena neustále rostoucí poptávka po elektrické energii.
  • Spolehlivost: Elektrická energie ve vysoké kvalitě musí být bez výpadků dostupná kdykoliv je potřeba.
  • Efektivnost: Od výroby přes distribuci až po spotřebu elektřiny je potřeba co nejvíce energii ušetřit.
  • Udržitelnost: Zdroje s nízkými emisemi oxidů uhlíku musejí být jednoduše integrovány do systému.

Mnoho našich technologií potřebných pro budoucí energetické systémy jsou už v současnosti dobře zavedené a nyní je třeba je šířeji uplatňovat. ABB je se svým širokým portfoliem technologií pro energetiku, řídícími systémy a energeticky efektivními řešeními, průkopníkem mnoha těchto technologií a je tedy ve vynikající pozici, aby se ujalo vedoucího postavení v poskytování řešení šitých na míru pro další rozvoj inteligentních energetických systémů.


  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  Položte dotaz týkající se inteligentních sítí přímo našemu odborníkovi:
  czabb018 0b72e1413067b153c125773d0035a7e8