Rozvíjejte se s námi!

Každý zaměstnanec má možnost rozvíjet se a vzdělávat v oblastech, které ho zajímají, a ve kterých představuje největší přínos naší společnosti. ABB rozvojové vzdělávací programy jsou zaměřeny na rozvoj osobnostního, odborného a manažerského potenciálu.

Při samotném nástupu nového zaměstnance se zaměřujeme na kvalitu adaptačního období, kdy nového zaměstnance více vedeme a podporujeme, dáváme mu zpětnou vazbu a otevřeně přijímáme jeho podněty. S těmito počátečními informacemi dále pracujeme. Pomocí řady nástrojů u všech zaměstnanců měříme a vyhodnocujeme pracovní výkon, rozvoj, potenciál a plánujeme další možnou kariéru.

Důsledně se věnujeme hodnocení potenciálu a diskuzi o dalším kariérním směřování. Pro tento účel má ABB vyvtořeny profesionální nástroje jako je Talent Development Assessment (TDA), Leadership Competency Assessment (LCA) či Leadership Development Assessment (LDA).

Talent Development Assessment
TDA lze česky volně přeložit jako „rozvojový a hodnotící proces pro talentované zaměstnance“. Kromě zhodnocení potenciálu pomáhá tento nástroj talentovaným lidem cíleně a trefně nasměrovat budoucí rozvoj tak, aby svůj talent mohli co nejlépe využít a zároveň rostli v oblastech, které pro ně budou prospěšné. TDA je určeno pro zaměstnance, kteří zatím nezastávají žádnou vedoucí pozici, ale aspirují na ni a projevuje se u nich potenciál zhostit se dříve či později vedoucí role.

Leadership Competency Assessment
LCA česky „hodnocení způsobilosti k vedoucí roli“. Proces je v mnohém podobný TDA, je však náročností a obsahem přizpůsoben své cílové skupině, tedy zaměstnancům, kteří již alespoň jeden rok pracují na vedoucí pozici, byť s malým počtem podřízených. Při LCA zjišťujeme, jak si daný člověk vede v roli vedoucího, jak se projevují jeho způsobilosti k práci s lidmi a ve kterých oblastech se potřebuje učit a rozvíjet.

Leadership Development Assessment
LDA česky „rozvojový a hodnotící proces pro manažery“. LDA je určeno pro manažery na vyšších stupních řízení. Cílem LDA je zhodnotit úroveň manažera v osmi pro ABB důležitých kompetencích a porovnat ji s úrovní, která je na zastávané pozici potřebná (pro každou pozici je v ABB definovaná požadovaná úroveň). Kromě toho se zjišťují silné stránky manažera a stanoví se doporučené i nutné oblasti pro rozvoj i potenciál pro budoucí kariéru. Cílem je vytvořit pro manažera rozvojový plán, který je, stejně jako u TDA a LCA, začleněn do rozvojových aktivit plánovaných pro každého zaměstnance v rámci ročního hodnocení.

Významně podporujeme vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců formou různých rozvojových a vzdělávacích aktivit. Zaměstnanci mají možnost navštěvovat jazykové kurzy, komplexní vzdělávací programy i individuální školení přímo ušitá na míru. Pro talentované zaměstnance ABB vytvořilo ABB Talent Akademii, ve které se vzdělávají v manažerských a obchodních dovednostech. V neposlední řadě se naši zaměstnanci také účastní mezinárodních ABB rozvojových programů jako například: ABB Life Program, který je určen pro „čerstvé zaměstnance“ se zájmem o další růst ve firmě či Senior Leadership development Program, který je určen zkušeným manažerům. Trendem posledních let se stále více stává rozvoj formou „on the job training“ (učení prací). Naši zaměstnanci mají možnost spolupracovat na strategických projektech firmy, účastnit se mezinárodních jednání, a tak v reálné praxi získávat zkušenosti, které jim pomohou k dalšímu rozvoji. Aby plnohodnotně využili tyto příležitosti, poskytujeme jim pravidelnou podporu pro jejich rozvoj od našich seniorních manažerů či externích koučů.

Naším motem je „mít správné lidi na správných místech ve správný čas.“

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  czabb019 5426937cb13d308dc12579ac0037fb09