Aktivní podpora techniky a inovací

Naše podnikání je založeno na špičkových technologiích, a proto se také aktivně podílíme na popularizaci vědy a techniky, podpoře inovací a hledání technických talentů mezi studenty základních, středních i vysokých škol. Naším cílem je přispět ke zvýšení atraktivity technických studijních i profesních oborů. Činíme tak jak sami ve vlastních projektech, tak ve spolupráci s neziskovými organizacemi, školami a jinými vzdělávacími projekty.


Popularizace vědy a techniky

 • Techmania v Plzni

  Techmania v Plzni

  ABB se zapojilo do projektu technologického centra Techmania v Plzni, které nabízí inovativní a interaktivní formu rozšíření výuky zejména přírodních a technických předmětů. A to na základě vlastního prožitku a poznání. V rámci tohoto projektu ABB uhradí vstupné pro 2500 studentů ze šesti středních škol a gymnázií.

 • Věda má budoucnost

  Věda má budoucnost

  V rámci projektu Věda má budoucnost spolupracujeme přímo se školami, a pomáháme tak obohatit výuku o cenný pohled do praxe. V Praze, Brně i Ostravě probíhají tzv. Dny v životě ABB, během kterých naši zaměstnanci představují náplň své práce i začátek kariéry. Následně jsou vždy pro studenty připraveny exkurze do výrobních provozů.

 • AMAVET

  AMAVET

  Od roku 2009 ABB každoročně poskytuje finanční dar na nákup mechatronických stavebnic pro vědecko-technické vzdělávání mládeže ve volném čase ve vybraných centrech a klubech. Asociace AMAVET se také podílí na naší soutěži vědeckotechnických projektů vysokoškolské mládeže ABB University Award.

Podpora inovací

 • ČEEP (Český energetický a ekologický projekt)

  ČEEP (Český energetický a ekologický projekt)

  Společnost ABB se letos stala partnerem studentské kategorie soutěže, jejíž témata rezonují se zaměřením ABB na efektivní využívání energií jak u vlastních činností, tak u produktů, systémů a služeb nabízených zákazníkům.

Hledání mladých talentů

 • České hlavičky

  České hlavičky

  ABB je partnerem soutěže České hlavičky, jejímž cílem je podpora talentované mládeže v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů. Soutěž je určená pro nadané žáky základních a středních škol a vyhlašuje se v pěti kategoriích. O výsledcích rozhoduje odborná porota složená z představitelů zájmových sdružení, vysokých škol a vědeckých ústavů.

 • Sdružení na podporu talentované mládeže

  Sdružení na podporu talentované mládeže

  Od roku 2013 ABB spolupracuje se Sdružením na podporu talentované mládeže. Cílem Sdružení je podpora talentované mládeže České republiky. Tento cíl je naplňován především podporou SOČ (soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů).

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  Exkurze do výrobních provozů pořádáme pro studenty základních, středních i vysokých škol

  Napište nám

  ABB soutěž pro studenty VŠ

  czabb019 86824ec608030ceac12579ac00382353