Růst tržeb v náročném prostředí

 • Příjem zakázek vzrostl o 2 %1 (organicky na stejné úrovni2), tržby vzrostly o 8 % (organický růst 6 %) oproti prvnímu čtvrtletí roku 2011
 • Téměř rekordně vysoká zásoba zakázek ve výši 29,9 miliardy USD
 • Provozní zisk (EBITDA)3 se snížil o 7 % v důsledku nepříznivého produktového mixu a cenového vývoje
 • Čistý zisk vzrostl o 5 %

Společnost ABB v prvním čtvrtletí roku 2012 vykázala díky růstu v Severní Americe vysoké zakázky i tržby. Provozní zisk EBITDA ve srovnání se stejným obdobím loňského roku poklesl o 7 %, čistý zisk vzrostl o 5 %.

Příjem zakázek o 2 % převýšil velmi vysokou úroveň prvního čtvrtletí roku 2011, a to zejména díky investicím energetických společností do rozvodu elektrické energie a poptávce průmyslu po automatizačních řešeních na zvýšení produktivity. Růst zakázek kopíroval regionální hospodářské trendy a byl nejslabší v Číně a jižní Evropě. Zakázky na služby vzrostly o 9 % a tvořily 20 % všech zakázek, což svědčí o pokroku v realizaci strategie růstu služeb.

Tržby vzrostly ve všech divizích a byly o 8 % vyšší než ve stejném čtvrtletí loni, a to díky 21% růstu v divizi Automatizace výroby a pohony (15% organický růst) a 9% růstu v divizi Výrobky pro energetiku. Tržby podpořila i velmi dobrá zásoba zakázek, která v prvním čtvrtletí dále rostla a nyní se nachází na téměř rekordní úrovni 29,9 miliardy USD. Tržby ze služeb vzrostly o 12 %.

Provozní zisk (EBITDA) činil 1,2 miliardy USD při provozní ziskové marži (EBITDA) 13,9 %. Znamená to pokles o 1,8 procentního bodu oproti prvnímu čtvrtletí roku 2011. Příčinou jsou pokračující tlaky na ceny, které byly částečně vyvážené kladnými objemovými vlivy a úsporami nákladů ve výši přibližně 260 milionů USD.

„Společnost ABB znovu prokázala svou odolnost a dosáhla dobrého růstu navzdory náročnému srovnání s vynikajícími výsledky loňského prvního čtvrtletí a pokračující makroekonomické nejistotě na mnoha trzích,“ uvedl Joe Hogan, generální ředitel společnosti ABB. „Přispěla k tomu především rozmanitost našich činností i zeměpisného působení a rostoucí oblast služeb. Tržby podpořila také velmi dobrá zásoba zakázek.“

„Jak jsme zmiňovali v komentáři ke 4. čtvrtletí, pokračovaly cenové tlaky na tržby ze zásoby zakázek. Tyto tlaky jsme však většinou dokázali omezit snížením nákladů,“ řekl Joe Hogan. „Ve srovnání s koncem loňského roku jsme v několika oborech zaznamenali vyšší ziskovost a na základě tohoto vývoje hodláme ve zbytku roku, využít mnoha příležitostí pro ziskový růst.“Finanční ukazatele za 1. čtvrtletí 2012

První čtvrtletí 2012První čtvrtletí 2011Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinakUSDMístní měny
Příjem zakázek10 368 10 3570 %2 %
- Zakázkové krytí (konec března)29 91029 2652 %6 %
Tržby8 9078 4026 %8 %
Provozní zisk (EBIT)1 0481 0133 %
- Vyjádřeno v % z tržeb11,8 %12,1 %
Provozní zisk (EBITDA)31 2281 319-7 %
- Vyjádřeno v % z provozních tržeb313,9 %15,7 %
Čistý zisk pro ABB6856555 %
Základní zisk na akcii (USD)0,300,29
Hotovost (cash flow) z provozních činností(22)236

1 Management se při analýzách vývoje zakázek a tržeb zaměřuje na změny vyjádřené v lokálních měnách. V tabulkách výše jsou uváděny změny vyjádřené v USD.

2 V organických změnách je vyloučený vliv akvizice společnosti Baldor na konci ledna 2011.

3 Provozní zisk (EBITDA) je zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací, očištěný od vlivu nákladů spojených s restrukturalizacemi, dále očištěný od vlivu přecenění zajišťovacích transakcí na tržní hodnotu a vlivu nerealizovaných dopadů pohybu směnných kurzů u pohledávek a závazků.ABB (www.abb.cz je přední světovou firmou působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 135 000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává téměř 3 000 lidí.


  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  Více informací:
  • Media Relations
   ABB Corporate Communications, Zurich
   Thomas Schmidt, Antonio Ligi
   Tel: +41 43 317 6568
   Fax: +41 43 317 7958
   ABB Ltd
   Affolternstrasse 44
   CH-8050 Zurich, Switzerland
  • Investor Relations
   Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
   Sweden: Tel. +46 21 325 000
   USA: Tel. +1 203 750 7743
  seitp202 07585e6dd3f3ad69c12579eb0028f7e0