ABB University Award zná vědeckotechnické talenty pro rok 2015

Soutěž ABB University Award 2015 již tradičně nabídla studentům technických vysokých škol jedinečnou možnost prezentovat své bakalářské, diplomové a disertační práce odborné porotě a převést své znalosti do praxe.Praha, 25. června 2015 – Společnost ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, dnes zveřejnila výsledky čtvrtého ročníku ABB University Award, soutěže vědeckotechnických projektů vysokoškolských studentů v akademickém roce 2014/2015. Vyhlášení proběhlo v Akademii věd ČR v Praze. Cílem této iniciativy je ocenit zájem a práci studentů a motivovat je k jejich dalšímu odbornému rozvoji a lépe je připravit na praxi. Studenti mohli projevit svůj potenciál a znalosti v jednom z doporučených odvětví: Energetika, Pohony, Robotika, Automatizace výroby, Efektivní využití energie, ale i jiného technického směru. Již podruhé se partnerem stala IAESTE ČR, mezinárodní organizace pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe.

„Počet zájemců o soutěž ABB University Award 2015 se oproti loňskému ročníku téměř zdvojnásobil, což nás velmi těší. Potvrzuje to, že tento typ projektů je pro studenty skutečně přínosný, má smysl do něho investovat a kontinuálně tak podporovat vzdělávání v České republice,“ říká ředitelka pro PR a marketingovou komunikaci společnosti ABB ČR Lucie Melicharová Jandová a dodává: „soutěž ABB University Award se snaží oslovit co nejvíce studentů technických vysokých škol a zároveň jim dává možnost na konkrétních vědeckotechnických projektech představit nejen svůj talent, ale také rozvíjet své odborné znalosti i prezentační dovednosti.“

Stejně jako loni, i letos se všichni finalisté účastní tzv. science tripu (odborné exkurze) do ABB v Německu. Konkrétně do výrobního závodu na průmyslové stejnosměrné měniče a vakuové vypínače v Ratingenu a do jednoho z nejlepších technologických center v Ladenburgu. Zde se nachází centrum pro výzkum a vývoj robotiky s unikátním průmyslovým robotem YuMi, který dokáže během výrobních procesů spolupracovat s lidmi. Vítězové si navíc odnesou tablet od společnosti Samsung a další hodnotné ceny.

Do finálového kola ABB University Award 2015 se z celkového počtu 83 přihlášených (51 bakalářských prací a 32 diplomových nebo disertačních prací) dostalo celkem 20 nejlepších studentů, kteří své práce prezentovali před odbornou porotou v čele s Ing. Františkem Bernatem, CSc., z divize Automatizace výroby a pohony ABB. Dalšími členy poroty byli Prof. Ing. Viktor Valouch, CSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., Mgr. Petr Závada, CSc., DSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Ing. Tomáš Haubert z Katedry elektrických pohonů a trakce FEL ČVUT, Ing. Petr Nemšovský z divize Systémy pro energetiku ABB, Ing. Pavel Grečner z obchodní jednotky Robotika ABB a Ing. Petr Božek z Vývojového oddělení pro Informační systémy ABB.

„ABB je jako technologická společnost světového věhlasu jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů absolventů technických univerzit v ČR. Rádi proto již podruhé spoluorganizujeme tak významnou soutěž, jakou ABB University Award bezpochyby je. O její kvalitě svědčí nejen již tradiční obliba u studentů elektrotechnických a strojních fakult, ale od letoška také hojná účast studentů a absolventů ostatních technických oborů,“ komentuje spolupráci Václav Pavlík, národní tajemník IAESTE ČR a pokračuje: „I přesto, že se do soutěže rok od roku hlásí stále větší počet studentů, kvalita přihlášených prací nikterak neklesá. To svědčí o kvalitách studentů českých technických vysokých škol, ale také o prestiži soutěže jako takové. Pro IAESTE ČR znamená ABB University Award jeden z důležitých projektů, ve kterých se sbližuje akademická a komerční sféra, což je jedno z hlavních poslání naší organizace.“

Výsledky:
Porota soutěže vzhledem k téměř dvojnásobnému počtu přihlášených zájemců oproti roku 2014 neměla jednoduché rozhodování. Všech 17 studentek a 64 studentů se zadání zhostilo velmi profesionálně a svými pracemi prokázalo nejen potřebné odborné znalosti, ale především velký zájem a potenciál pro obor.

V každé z celkem tří kategorií byly oceněny tři nejlepší projekty:

 • Nejlepší bakalářská práce (1. – 3. místo):

  1. místo Martin Zlámal: Návrh a realizace real-time komunikace pro senzorickou síť s webovou řídicí aplikací

  2. místo Jan Filip: Rozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchu

  3. místo Adam Gavač: Návrh Stirlingova motoru pracujícího při nízkém rozdílu teplot


 • Nejlepší diplomová nebo disertační práce (1. – 3. místo):

  1. místo David Tomeček: Tenké vrstvy organických polovodičů pro chemické senzory

  2. místo: Lukáš Kekely: Software-Controlled Network Traffic Monitoring

  3. místo: David Fenderl: Experimentální ověření vlastností proudění v lopatkové kaskádě středorychlostního tunelu a potvrzení výsledků pomocí CFD simulací s ohledem na vliv drsnosti povrchů

 • Nejlepší projekt na sociální síti Facebook (rozhoduje celkový počet hlasů):

  Jan Filip: Rozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchuUkázka molekulární kuchyně

Pravidla a podmínky soutěže ABB University Award
Soutěž pořádá společnost ABB ve spolupráci s organizací IAESTE ČR, která se již od roku 1948 zaměřuje na podporu odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů prostřednictvím mezinárodního výměnného programu. Soutěže se mohli zúčastnit všichni vysokoškolští studenti a studentky z České i Slovenské republiky, kteří dosud neukončili své vysokoškolské vzdělání nebo jsou studenty doktorského studia. Projektem mohla být bakalářská, diplomová nebo disertační práce, zpracovaná s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání bylo možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Podíl řešitelů na výsledcích práce však musel být prokazatelný.

Více informací na http://new.abb.com/cz/o-nas/abb-university-award ABB (www.abb.com)je předním světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci. Umožňuje zákazníkům ze sféry energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. ABB Group má kolem 140 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa. V České republice působí v osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 400 lidí.


IAESTE ČR (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, Mezinárodní organizace pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe) je mezinárodní, nevládní, nepolitická a nezisková organizace, která sdružuje mladé lidi bez ohledu na náboženství, národnost, barvu pleti, původu nebo pohlaví. Za dobu více jak 30 leté činnosti jejím prostřednictvím vyjelo na odborné praxe přes 8 000 studentů. Hlavním cílem IAESTE ČR je podporovat zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů. Nejvýznamnější aktivitou IAESTE je mezinárodní výměnný program. IAESTE ČR zprostředkuje každoročně zahraniční praxe pro téměř stovku studentů celé České republiky.Zůstaňte v obraze:

Připojte se k nám FacebookuPřipojte se k nám na YouTube

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  Více informací:
  seitp202 67b19426a3ab3b8fc1257e6e004f2d33