Posvítili jsme si na: ABB na veletrhu AMPER 2013: Velký výběr špičkových technických a technologických inovací

2013-03-14 - Společnost ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci umožňujících zvyšování výkonu a efektivnosti za současného snížení dopadu na životní prostředí, vás zve k návštěvě svého stánku č. 35 hala P veletrhu AMPER 2013, který proběhne ve dnech 19. - 22. března 2013 na brněnském výstavišti. ABB na něm představí řadu špičkových technických a technologických inovací. Ve dnech 20. a 21. března proběhnou také speciální program Tržiště inteligentních technologií, které umožní diskusi a detailní poznání čtyř klíčových oblastí pro budoucnost našich měst i celého energetického odvětví.

Tržiště inteligentních technologií ABB

Středa 20. 3. v čase 11,00 - 12,00 hod a 14,00 – 15,00 hod
Čtvrtek 21. 3. v čase 11,00 - 12,00 hod a 14,00 – 15,00 hod

Smart grids
Energetické sítě dnes a zítra. Technologické výzvy a nova inovativní řešeni ABB k efektivnímu nasazeni již dnes i v blízké budoucnosti.

Smart Lighting
Vratislav Hemelík, Jaroslav Veselý
Inteligentní distribuované řešeni pro řízení venkovního veřejného osvětleni ulic a budov, přinášející úspory nakladu na provoz v radech desítek procent, s důrazem na bezpečnou a komfortní míru osvětlení a postavené modulárně na míru dle konkrétních potřeb obci.

E-mobilita
Miroslav Duch, ISI E-mobilita teamu
Nedílnou součástí energetiky bude do budoucna také elektrifikace automobilové dopravy. Rád Vás Uvedu do světa elektromobility, představím základní parametry elektromobilů, a ABB koncept rychlého a efektivního nabíjení včetně potřebné infrastruktury.

Úspory energií v komerčních budovách = ABB i-bus(r) KNX
Ing. Richard Müller.
Jak vypadají moderní komerční budovy? Mimořádná dispozice, mimořádné místo a nejmodernější technologie splňující estetické a energetické nároky současnosti. Jedním z kritérií pro moderní budovy je tzv. certifikace LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), která mění způsob, jakým přemýšlíme o místech, kde žijeme a pracujeme. "LEED budova" má být navržena a postavena s využitím strategií zaměřených na klíčové oblasti zdraví lidí a životního prostředí. Jednu z těchto klíčových oblastí je řízení technologií, kde lze s velkým úspěchem využít systémovou inteligentní instalaci ABB i-bus (r) KNX.

Cyber security
Vratislav Hemelik, Jaroslav Veselý
Vzrůstající hrozby napadeni informačních, řídicích a komunikačních systému počítačovými hackery vyžaduji zvýšenou pozornost věnovanou implementaci řešení zajištujících efektivní ochranu a zabezpečeni při zachovaní plné funkčnosti těchto systému. Na přikladu řídicích systému používaných v přenosových a distribučních sítích ABB představuje nabídku svého komplexního řešení začínajícího provedením detailní analýzy=auditu stávajícího systému z pohledu kybernetické bezpečnosti a aktuálních rizik (služba Cyber Security Fingerprint).

K dalším představovaným tématům na stánku patří:

Nahlédnutí za oponu při volbě elektromotoru
Představení jedinečné aplikace „Cost of Ownership“, prostřednictvím které dokážeme, jak minimální podíl zaujímá pořizovací cena motoru ve srovnání s náklady na provoz a zejména prostojů vznikajících během poruchy motoru.

Zvýšení produktivity a úspora nákladů u regulovaných pohonů a programovatelných automatů
Jednotka prodeje pohonů představuje řadu měničů frekvence ACS880. Tato řada integruje osvědčená řešení a technologie předchozích řad a přináší navíc nové prvky, které umožní zvýšit produktivitu, zlepšit bezpečnost a přispět k úsporám elektrické energie ve všech odvětvích průmyslu. Nosnou myšlenkou je také intuitivní ovládání a jednoduché začlenění do systémů automatizace. Představeny budou také nově integrované bezpečnostní funkce.
Expozice PLC bude zaměřena na představení integrace pohonových produktů do kompletního řešení s využitím průmyslových sběrnic.

Distribuční transformátory s amorfními trafoplechy (AMDT)
Použití amorfního kovu (AM) při konstrukci jádra transformátoru umožňuje význačné snížení ztrát naprázdno o cca 40-70 procent u olejových distribučních transformátorů. Tím se snižuje i TOC (celkové náklady na pořízení a provoz transformátoru) i emise CO2.
Typ ZX0.2 AMDT přináší:
- Konstrukční řešení s ultra nízkými ztrátami
- Zvýšená spolehlivost a prodloužená životnost
- Amorfní trafoplechy pro snížení ztrát naprázdno
- BIOTEMP® (transformátorový olej na přírodní bázi – slunečnicový olej) pro snížení skleníkových plynů a dalších škodlivin
- Jmenovitý výkon 25-800 kVA
- Primární napětí do 36 kV

Generátorový vypínač HVR
Nový typ generátorového vypínače s unikátním řešením opalovacích kontaktů a indikátorem jejich opotřebení. Nahrazuje úspěšný typ HGI a je určen pro bloky do výkonu 180 MW
Typ HVR -63S je:
- kompaktním konstrukčním řešením vhodným pro stísněné prostory s jednoduchou a rychlou instalaci. Vypínač je plně typově odzkoušen dle normy pro generátorové vypínače IEEE C37.013. Dalšími výhody jsou:
- unikátní hydraulicko-mechanický střídačovy pohon
- mechanický indikátor opotřebení opalovacích kontaktů
- jmenovitý proud 6300 a 8000 A
- jmenovitý vypínací proud 63 kA

Více bezpečnosti pro rozváděče vysokého napětí - UFES
Ultrarychlý uzemňovač UFES (Ultra Fast Earthing Switch) je aktuální novinkou ABB v oblasti zvyšování úrovně bezpečnosti vysokonapěťových rozváděčů. Ve své koncepci inovativně využívá technologie ABB vakuových spínacích komor a omezovače zkratových proudů IS-Limitoru. Funkce UFESu spočívá v 3-fázovém kovovém uzemnění spolehlivě indikovaného obloukového zkratu v extrémně krátkém čase. Na vyhodnocený poruchový proud nebo záblesk UFES reaguje uzemněním v čase do 4 ms od odhalení poruchy. Díky této reakční době UFES dramaticky snižuje destruktivní tepelné a tlakové účinky zkratu na daném zařízení. Vliv na zvýšení bezpečnosti obsluhy je nasnadě.

Současně také sleduje ekonomickou stránku následků poruch. Minimalizace destruktivních účinků zkratu výrazně ovlivní snížení následných škod a doby odstávky pro nezbytné opravy. Tím je umožněno rychlé obnovení dodávek energie a zajištění výroby a procesu. UFES parametrově pokrývá rozsah hladiny vysokého napětí do 40,5 kV se zkratovou odolností 50(63) kA 3s. Je dostupný nejen jako volitelné příslušenství ABB rozváděčů dle IECA62271-200 s klasifikací IAC. V rámci servisních služeb je nabízena rovněž dovýbava tímto systémem pro stávající vzduchem izolované rozváděče bývalé produkce ABB, čímž je rozšířena nabídka retrofitu těchto rozváděčů.

Relion® skupina výrobků pro ovládání a ochranu energetických zařízení
Řada Relion® nabízí kompletní sortiment výrobků pro ochranu zařízení od výroby přes přenos až po sekundární distribuci elektrické energie.

Komplexné řešení Produkty Baldor
smyslem představení divize Mechanických částí pro přenos výkonu, zahrnující ložiska, převodovky, hřídelové spojky a další strojní komponenty, je ukázat schopnost dodat komplexní řešení k již stávajícímu sortimentu elektromotorů IEC a NEMA.

Rozváděčové skříně – systém TriLine-R
Základem rozváděče je montovaná kostra z trojúhelníkových profilů, které si společnost ABB Striebel & John, tak jako ostatně veškeré součásti v rozváděčích použité, sama vyrábí. Profil s montážním rastrem 25 mm je vyroben ze 1,2 mm silného pozinkovaného plechu na tvářecí válečkové stolici a je na něm neuvěřitelných 36 ohybů, které profilu, a tím i celé skříni, dávají vynikající pevnost a stabilitu. Udávaná nosnost jedné skříně je až 1 200 kg. Stupeň krytí skříní je IP54, jsou určeny pro vnitřní použití a povrchová úprava je provedena práškovou vypalovanou barvou odstínu RAL7035. Jmenovitý proud skříní je do 4 000 A.

Vše pro bezpečnost výrobních strojů - ABB Jokab Safety
ABB Jokab Safety vyvíjí a inovuje své výrobky za účelem maximálně zjednodušit návrh bezpečnostního obvodu a montáž při zachování maximální bezpečnosti. Všechny komponenty nabízí v nejvyšší úrovni PLe a bezpečností relé maximálně universální pro snadné použití. Proto také vyvinul dynamický signál, který umožňuje při jednokanálovém zapojení připojit až 30 spínačů a snímačů v sérii do jednoho vyhodnocovacího systému VITAL a tím ušetřit řadu bezpečnostních relé. Pro složitější aplikace nabízí i bezpečnostní PLC se statickým i dynamickým signálem a je možné propojit až 32 PLC systémem " ALL master" a využít je i pro řízení technologických procesů. Všechna tato jedinečná zařízení usnadňují činnosti od návrhu přes výrobu po údržbu, svou vysokou spolehlivostí, dostupností a technickou podporou.

Špičková technologie inteligentního řízení budov - KNX
KNX je první globálně standardizovaný systém inteligentního síťového propojení elektrických instalací v domě, určený pro automatizaci budov. Vyhovuje normám EN 50090 a ISO/IEC 14543. Přístroje ABB i-bus® KNX odpovídají mezinárodním normám KNX a představují tedy celosvětově špičkovou technologii inteligentního řízení budov. V rámci tohoto inovativního systému spolu všechna zařízení vzájemně komunikují přes jediný sběrnicový kabel, jehož prostřednictvím jsou vzájemně propojeny všechny elektrické funkce v budově:
Řízení a regulace osvětlení
Řízení clon a žaluzií na oknech
Regulace vytápění, větrání, klimatizace a vzduchotechniky
Bezpečnost a monitorování budov
Centralizace automatizačních procesů
Management energie a zátěží
Audio/video funkce
Dálkové ovládání/dálková údržba
Vizualizace a provoz
Rozhraní na další systémy

30% úspora energie pomocí stykače AF
Úsporu energií nemusíte dosáhnout jen výměnou klasické žárovky za úspornou. Jednoduchou variantou je i použití AF stykačů s vestavěnou elektronickou cívkou charakteristickou svojí nízkou spotřebou a to nejméně o 30 %. Ovládací napětí cívky stykače je charakteristické svým širokým rozsahem (např. 100-250 V) a možností připojení jak AC tak i DC ovládacího napětí cívky na stykač. Elektronická cívka stykače typu AF je také vybavena vestavěnou ochranou proti přepětí, tudíž není potřeba dalšího příslušenství, jako jsou diody, variátory a RC členy. Samotná cívka stykačů AF do 38 A je válcového provedení, jež se osvědčilo svou zvýšenou mechanickou životností v prašném prostředí. Dnes je již samozřejmostí splnění bezpečnostních požadavků na mechanicky spřažené pomocné kontakty, zrcadlené kontakty a nucené rozepnutí pomocných kontaktů stykače.

Podružná a fakturační měření s elektroměry EQ
ABB nyní uvádí novou řadu elektroměrů, konstruovaných pro upevnění na lištu DIN a zabudovaných do pouzder typu DIN. Nové elektroměry EQ jsou primárně určeny pro podružná i fakturační měření a přináší zcela nové řešení v oblasti měření. Na zobrazovací jednotce s orientací podle jednotlivých obrazových bodů (pixel-oriented) je zobrazována řada funkcí.

Nové elektroměry řady EQ od ABB jsou navrženy v souladu s přístrojovou normou DIN. To znamená, že je vždy možno je zabudovat do pouzder podle této normy. Elektroměry EQ je možno snadno začlenit do systému pro odečet spotřeby, v kombinaci s dalšími produkty, jako například miniaturními jističi (MCB – Mini Circuit Breaker). Tyto elektroměry je dále možno adaptovat k výrobkům systému Pro-M, což je celosvětově největší výrobní program jističů, chráničů a příslušenství. Znamená to, že elektroměry EQ se dokonale hodí i k dalším výrobkům pro montáž na lištu DIN. Výhodou je úspora instalačního místa a také vzhled instalace. Šířka elektroměrů EQ je proměnlivá, od 1 do 7 modulů DIN. Elektroměry se tedy hodí do velmi kompaktních instalací. Společnost ABB má dlouholetou zkušenost z výroby elektroměrů pro montáž na lištu DIN. Tyto výrobky vyrábí od roku 1986, zajišťuje jejich vysokou jakost a trvanlivost, a v případě elektroměrů EQ přináší na trh výrobek s nejmodernější úrovní elektronického návrhu.

Ucelená nabídka svítidel IK plus poskytuje komplexní řešení veřejných prostor industriálních komplexů, komerčních i rezidenčních budov.
V současné době je technologie LED (Light-Emitting Diode) zavedená jako globální světlený zdroj, který poskytuje konkrétní odpověď na otázku snižování emisí CO2, uhlíkového otisku provozu budov i celkových nákladů vlastnictví. A právě LED zdroje jsou jedním z charakteristických bodů nových designových, odolných a energeticky úsporných svítidel řady IK plus, která rozšířila nabídku ABB. V nabídce jsou čtyři typové řady svítidel: Sextan Premium, Sextan, Squad a Option. Veškerá tělesa a difusory svítidel jsou vyrobeny z kvalitního polykarbonátu.

Výjimkou je řada Sextan Premium, kde je pro podtržení jedinečného designu použit pro těleso hliník s různou barevnou úpravou. Difuzory svítidel byly speciálně vyvinuty pro co nejlepší kombinaci s LED technologií a díky tomu jsou hodnoty vyzařování a rovnoměrnost šíření světla v celém difuzoru prostě dokonalé. Díky použitým materiálům a konstrukci dosahují svítidla maximálního stupně mechanické odolnosti IK 10 u všech typů. Tato odolnost a designové provedení předurčuje svítidla IK plus zejména pro veřejně přístupné prostory moderních architektonických budov – fasády, chodby, WC, atd.

Vzhledem k vysokému stupni krytí - až IP 65 - jsou vhodná jak do vnitřních, tak vnějších prostor. Pro dosažení maximální energetické úspornosti jsou základním světelným zdrojem svítidel IK plus LE diody nebo variantně kompaktní zářivky (CFL) s elektronickým předřadníkem. V oblasti LE diod klade ABB důraz na kvalitu. Jsou použity čipy poslední generace a integrované proudové zdroje pro zajištění nejvyšší úrovně - životnosti, stability světelného toku, homogenní teploty, příznivé hodnoty CRI indexu a vyzařování tepla.

Teplota světla vyzařovaná svítidly dosahuje oku příjemných 4000K a díky kvalitnímu podání barev CRI > 80 dokonale rozpoznáte karmínovou barvu od cihlové. LED moduly dosahují životnosti až 50 000 h při zachování 70 % nominálního světelného toku za provozu při teplotě 25 °C. Tím dochází ke snížení nákladů na údržbu (např. výměny) a toto řešení představuje vhodnou variantu zejména pro hůře přístupná svítidla. LED verze jsou zvláště vhodné pro využití s pohybovými čidly nebo časovači. Nedochází zde k žádnému vlivu na životnost zdroje. Ucelená nabídka svítidel IK plus poskytuje komplexní řešení veřejných prostor industriálních komplexů, komerčních i rezidenčních budov.

Nová generace domovních strážců IP 55
Nové přístroje řady Busch-Wächter® MasterLINE pro bezpečnost i úspory energie na první pohled upoutají moderním designem. Společným rysem je také maximálně zjednodušená montáž – nacvaknutí na základnu, s možností ochrany proti demontáži. Nové strážce lze rozdělit do dvou základních skupin. První s velmi netradičním a minimalistickým designem je určena pro snímání pohybu např. na přístupových cestách u domků v řadové zástavbě - úhel zachycení 70° nebo 110°. Druhá s moderním, ale klasickým designem umožňujícím sklopení nebo natočení pro maximální účinnost ve všech aplikacích, pro snímání pohybu v rezidenčních a zejména komerčních stavbách – úhel zachycení 220° nebo 280° s dosahem až 16m. Zatížitelnost relé je dle typu od 6 AX do 16 AX. K dispozici jsou i speciální typy s rovinnou charakteristikou, dvojzónovým provedením, či bezdrátová RF verze.

Porcelánová řada Decento®
Porcelánová řada Decento® je doplněna o klasický přístroj v otočném provedení. K dispozici jsou přepínač střídavý a přepínač křížový, a to jak v celoporcelánovém provedení, tak v kombinaci s dřevěnými rámečky. Zákazník má tedy možnost výběru mezi tradičním otočným porcelánovým spínačem nebo, dnes již obvyklejším, páčkovým spínačem. Otočným spínačem byla zahájena produkce spínačů a zásuvek a nový otočný přepínač přichází na trh v roce 145. výročí působení ABB s.r.o., Elektro-Praga na českém trhu. Krásná paralela.


Společnost ABB se v rámci veletrhu Amper účastní dvou specializovaných konferencí, a to Perspektivy elektromobility II, na níž na téma „Nabíjení elektrobusů městské dopravy“ pohovoří odborník na E-mobilitu, Miroslav Kuželka. Na konferenci Energie pro budoucnost IX - Doprava elektrické energie od výroby ke spotřebě pak vystoupí za ABB Ing. Vratislav Hemelík s tématem „Cyber Security a Smart lighting“.  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  seitp202 6b8bf328d0097418c1257b2e005045b4