Společnost ABB sehraje klíčovou roli v evropském sdružení pro rozvoj chytrých sítí

2012-03-08 - Skupina ABB, přední světová firma v oblasti automatizace a energetiky, oznámila, že se jako klíčový partner zapojí do inovativního projektu Grid4EU* – na kterém se podílí celkem 27 partnerů. Společně si kladou za cíl podpořit snižování emisí oxidu uhličitého, a to vyšší účinností a snadnější reakcí elektrických distribučních sítí na poptávku. Sdružení se zaměří na rozsáhlá demonstrační řešení distribučních sítí, která lze po skončení projektu stejnou formou uplatnit a realizovat na jakémkoli místě v Evropě.

Společnost ABB bude v projektu Grid4EU hrát klíčovou roli. Dále se účastní šest předních evropských provozovatelů distribučních soustav (kteří v součtu dodávají elektřinu pro více než 50 % evropských spotřebitelů), prodejci elektrické energie i její výrobci a výzkumné organizace. Činnost sdružení potrvá 51 měsíců a byla zahájena 1. listopadu 2011, kdy dohodu oficiálně potvrdila Evropská komise.

Projekt Grid4EU bude usilovat o vývoj ekonomicky efektivních řešení pro monitoring a řízení v oblastech distribučních sítí, v nichž to dříve nebylo možné. Tato možnost rozsáhlého řízení je nezbytným prvkem bezpečné integrace energie distribuované z obnovitelných zdrojů; teprve tak lze snižovat emise oxidu uhličitého bez narušení spolehlivosti rozvodných sítí.

Projekt bude rovněž podporovat dynamické řízení poptávky a nabídky elektrické energie, které ještě více podpoří začlenění obnovitelných zdrojů a umožní spotřebitelům aktivně se do sítě zapojit.

Iniciativa Grid4EU se skládá z šesti rozsáhlých demonstračních projektů chytrých sítí v šesti různých zemích. Společnost ABB se zapojí do tří takových projektů: v Německu spolu s RWE, ve Švédsku se společností Vattenfall a v České republice se skupinou ČEZ.

„Společnost ABB má velké zkušenosti s nabídkou moderních řešení pro automatizaci distribučních sítí. Tyto technologie zajišťují flexibilitu a zároveň pomáhají udržet stabilitu,“ uvedl John Finney, šéf produktového managementu obchodní jednotky Řízení distribučních sítí. „Tento projekt prokáže, že umíme nabídnout řešení, která najdou uplatnění v distribučních sítích budoucnosti.“
Společnost ABB již navázala partnerskou spolupráci v oblasti návrhu a realizace řešení pro chytré sítě s několika předními subjekty v daném odvětví. V současné době se ABB v celosvětovém měřítku podílí na projektech, které se zabývají rozličnými požadavky a řešením všech aspektů chytrých sítí, od e-mobility a skladování energie, přes řízení sítí, měření a komunikaci, až po automatizaci rozvoden a domácí systémy pro automatizaci.


* Grid4EU je zkratka vytvořená z anglického názvu „Large-Scale Demonstration of Advanced Smart Grid Solutions with wide Replication and Scalability Potential for EUROPE“ (Rozsáhlá demonstrační řešení pro moderní chytré sítě s širokou možností uplatnění a rozšiřitelnosti v rámci EVROPY).  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  seitp202 6f9f701ae6ee6405c12579bb0032320b