Posvítili jsme si na: První ostrov na světě zásobovaný obnovitelnou energií

2011-08-02 - Španělský ostrov El Hierro v Atlantském oceánu bude prvním ostrovem na světě zásobovaným výhradně obnovitelnou energií. Projekt v hodnotě 87 milionů amerických dolarů poskytne elektřinu pro 11 000 obyvatel ostrova využitím kombinace větrné energie a přečerpávání vody. Projekt je vzorem pro další oblasti, které usilují o soběstačnost na poli obnovitelné energie.

Ostrůvek El Hierro, nacházející se 1 500 kilometrů od španělského pobřeží, je nejmenším a nejodlehlejším z Kanárských ostrovů, často nazývaných také souostrovím koupajícím se ve slunci, a jedna z nejoblíbenějších evropských turistických destinací.

Stejně jako mnoho jiných odlehlých ostrovů vyrábí El Hierro elektřinu z nafty, která je sem dopravována ropným tankerem z terminálů na pevnině. Uhlíkový dopad je výrazný – v případě ostrova El Hierro činí 18 200 tun CO2 za rok pouze z emisí, které vznikají při výrobě elektřiny. Tento dopad bude díky projektu obnovitelné energie odstraněn.


Pohled na projekt obnovitelné energie na ostrově El Hierro; je vidět spodní nádrž a vodní elektrárna v blízkosti moře a horní nádrž a větrná farma výše na svahu. Horní nádrž bude mít objem 556 000 metrů krychlových vody, s jejichž pomocí se vyrobí vodní energie, která pokryje potřebu elektřiny na ostrově po dobu sedmi dní.

Projekt se skládá z větrné farmy s výkonem 11,5 megawattů a z vodní přečerpávací elektrárny o výkonu 11,3 MW, které poskytnou 11 000 obyvatelů ostrova 80 % jejich potřeby energie. Zbývajících 20 % se vyrobí pomocí slunečních tepelných kolektorů a fotovoltaických systémů zapojených do sítě.

Společnost ABB hraje v tomto projektu hlavní roli a poskytuje energetické a automatizační řešení, které elektrifikuje a řídí vodní přečerpávací elektrárnu a dodává energii vytvořenou větrem a vodními turbínami do sítě tohoto ostrova.

Řešení se skládá z nové propojovací rozvodny, vybavené rozvaděčem středního napětí ABB UniGear a UniMix, který přijímá energii vyrobenou pěti větrnými turbínami a vodními turbínami a předává ji hlavní rozvodně ostrova prostřednictvím rozdělených transformátorů a inteligentního ochranného systému ABB Relion® REB 670.

Důležitým úkolem společnosti ABB byla instalace automatického řízení výroby, které udržuje stabilní frekvenci a napětí elektrárny pomocí sdílení aktivní a reaktivní poptávky po elektřině v generátorech a v propojovacím přenosovém vedení. Provádí se to způsobem, který umožní pracovním místům na souborech generátorů fungovat s co největším možným rozpětím, aby elektrárna byla schopna odolat i rozsáhlejším poruchám.

U obou čerpacích stanic budou čerpadla poháněna při vysoké úrovni spolehlivosti motory ABB, pohony s proměnlivou rychlostí a suché transformátory. Tím se zajistí hladký a efektivní průběh celého procesu, minimální spotřeba energie a nižší opotřebení zařízení.
Celý projekt obnovitelné energie bude řízen pomocí distribuovaného systému řízení ABB. Na základě rozšířené automatizované platformy, Systém 800xA společnosti ABB, bude toto zařízení ovládat čtyři vodní turbíny, proces přečerpávání, novou propojovací rozvodnu, stávající rozvodnu a bude komunikovat s novou větrnou farmou.
Díky komunikaci s větrnou farmou zahájí řídicí zařízení ABB automaticky vypouštění vody z horní nádrže, čím se spustí proces výroby elektřiny ve vodní elektrárně, kdykoliv nebude elektřina vyrobená větrnou farmou stačit k pokrytí poptávky. Naopak nadbytečná větrná energie se využije k čerpání vody do horní nádrže.

Řecký ostrov Icaria již staví vodně-větrný projekt podle předlohy ostrova El Hierro a celý energetický průmysl sleduje tento počin jako celek s úmyslem jeho širšího použití.


  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  seitp202 7629a9cca4e44156c12578e0004c8915