10 000 přístrojových transformátorů ověřených v autorizovaném metrologickém středisku v Brně

2015-12-22 - Začátkem prosince jsme v brněnském autorizovaném metrologickém středisku ověřili rekordní desetitisící transformátor v roce 2015.

Autorizované metrologické středisko (AMS) v PPMV Brno (známé pod lidovým názvem „cejchovna“) je autorizováno Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k provádění úředního ověřování („cejchování“) přístrojových transformátorů. Středisko v brněnské jednotce funguje již od roku 1970 a počet ověřených transformátorů dlouhodobě roste společně s počtem vyrobených produktů, které jsou určené jak pro Českou republiku, tak pro export.


A právě ověření transformátorů provedené autorizovaným subjektem je ve většině evropských zemí jednou z nezbytných podmínek pro použití transformátorů k tarifnímu měření (Další nezbytnou podmínkou je metrologický certifikát pro daný typ transformátoru platný v dané zemi).

Kromě ověřování transformátorů pro použití v České republice se provádí i ověřování platné v dalších zemích jako je Slovensko, Německo, Kazachstán a Švýcarsko, kde spolupracujeme se švýcarským autorizovaným subjektem Electrosuisse. V minulém roce získalo středisko autorizaci i pro další dvě země Rakousko a Rusko.

Ověření v místě, kde se transformátor vyrábí, vede ke značnému zjednodušení procesu a úspoře nákladů a času spojeného s dopravou transformátorů k ověření do autorizované laboratoře v zemi určení a zpět k montáži do rozváděčů.
Zvláště v posledním roce je vidět nárůst počtu ověřených transformátorů, což je způsobeno zejména díky zvyšujícímu se počtu ověřovaných transformátorů exportovaných do evropských zemí a také díky získané autorizaci pro nové trhy.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  seitp202 7a6bf24cf18d3bd5c1257f23002f35aa