Posvítili jsme si na: Letiště nově ušetří 4 000 MWh ročně

2012-06-13 - Projekt modernizace vzduchotechniky na letišti v Manchesteru využije nízkonapěťové pohony a vysoce výkonné motory ABB, které zajistí pokles emisí CO2 o více než 2 000 tun a roční úsporu 4 000 MWh, což je pro srovnání spotřeba asi 500 domácností za rok. Díky montáži nejnovějších výkonných motorů ABB IE2 a důrazu na vyšší efektivitu lze dosáhnout úspor ve výši 5 %. Letiště chce do roku 2015 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Projekt modernizace vzduchotechniky na letišti v Manchesteru využije nízkonapěťové pohony a vysoce výkonné motory IE2 značky ABB, které zajistí roční úsporu 4 000 MWh a k poklesu emisí CO2 o více než 2 000 tun.

Vybrány byly právě pohony ABB HVAC z důvodu uživatelsky přívětivé robustnosti a schopnosti integrace do stávajícího systému řízení provozu budov prostřednictvím BACnet protokolů, které umožňují sledování nového efektivního systému filtrace.

Společnost ABB vyměnila všech 220 motorů za stroje IE2 s vysokou účinností od 3 do 90 kW. K původnímu uspořádání přibylo 110 pohonů s proměnlivou rychlostí na terminálech 1, 2 a 3.Letiště chce do roku 2015 dosáhnout uhlíkové neutrality. V souvislosti s potřebou snižovat náklady a dostát závazkům v oblasti ochrany životního prostředí byla snaha zlepšit kvalitu vzduchotechniky na terminálech logickým opatřením. Manchesterské letiště již v minulosti využilo nízkonapěťové pohony od ABB v celé řadě aplikací, např. u eskalátorů a čerpadel.


Ve spolupráci se členy týmu ABB pro vyhodnocení energetické náročnosti pracovníci Massey Coldbeck Engineering provedli zevrubné testy dvou identických AHU, které obsluhují odbavovací halu terminálu 1. Některé části terminálu 1 jsou 50 let staré a běžná praxe byla přetížit motory běžící již na 100 % úpravami výstupů vzduchu. Díky montáži nejnovějších výkonných motorů ABB IE2 a důrazu na vyšší efektivitu lze dosáhnout úspor ve výši 5 %.

Aby prokázali tyto úspory, pracovníci Massey Coldbeck Engineering instalovali měřiče, které v půlhodinových intervalech monitorovaly spotřebu po dobu půl roku. Po snížení nastavené hodnoty ze 100 na 80 procent bylo prokázáno, že lze ušetřit více než 50 procent bez dopadu na kvalitu vháněného vzduchu.Celkové roční úspory díky instalovaným vysoce účinným motorům a pohonům se rovnají cca 4 000 megawatthodinám (MWh). Tím se ušetří asi 2 200 tun CO2 ročně. Cílem je snížit produkci CO2 o 27 000 tun ročně a zatím tato jediná aplikace přinesla dosažení 10 % záměru, což je velmi povzbudivé.

Zatímco úpravy AHU vedou k meziročním úsporám energie, vysoce účinná vzduchotechnika vyžaduje neustálé sledování stavu a výměnu filtrů po vypršení jejich životnosti. To se dříve dělo v rámci manuálních kontrol – zapisováním odečetů z různých ukazatelů tlaku a tvorbou časových řad. Společnost Massey Coldbeck Engineering spolu s pracovní skupinou pro strojní vybavení a provoz letiště v Manchesteru a s pracovníky Western Automation připravili řešení monitorování poklesu tlaku a rychlosti vzduchu prostřednictvím elektronických čidel připojených na analogové vstupy ABB ACH550 a na pracovní stanice BMS prostřednictvím protokolu BACnet.

Všechny pohony AHU HVAC jsou propojené prostřednictvím sítě Master Slave / Token Passing (MS/TP) EIA485 instalované v rámci projektu na místní BACnet routery a do obslužné části BMS, kterou lze případně propojit na letištní systém Chroma. Jde o protokol kontrolující pohyb pasažérů a letadel, který bude jednou řídit kvalitu vzduchu, vytápění a osvětlení podle intenzity provozu. Jakmile bude nainstalován, bude systém upozorňovat všechny manažery o filtrech, které potřebují výměnu, a bude také odesílat e-mail našim pracovníkům údržby, kteří pak budou provádět nezbytné úkony.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  seitp202 8535592a712f5174c1257a1c00345804