Za diplomku do technologického centra v Německu

Soutěž ABB University Award 2013 opět nabídla studentům technických vysokých škol jedinečnou možnost prezentovat své diplomové a bakalářské práce odborné porotě a převést své znalosti do praxe

Praha, 6. června 2013 – Společnost ABB, patřící mezi přední světové dodavatele špičkových technologií pro energetiku a automatizaci, dnes oznámila výsledky druhého ročníku ABB University Award, soutěže vědeckotechnických projektů vysokoškolských studentů v akademickém roce 2012/2013. Cílem soutěže je ocenit zájem a práci studentů a především je povzbudit v jejich dalším odborném rozvoji. Tématem se staly disertační, diplomové a bakalářské práce, kde studenti mohli projevit svůj potenciál v jedné ze zvolených oblastí: Energetika, Pohony, Robotika, Automatizace výroby nebo Efektivní využití energie.

„Jsme potešeni zájmem studentů a nadšeni odbornou kvalitou jejich projektů,“ říká ředitelka pro PR a marketingovou komunikaci společnosti ABB ČR, Lucie Jandová a dodává: „plně si uvědomujeme důležitost kontinuální podpory a investice do vzdělání v České republice, a proto pokračujeme v projektu ABB University Award, který nabízí studentům technických vysokých škol jedinečnou možnost propojení s praxí a prezentací svých dovedností. I letos se pak všichni finalisté podívají do jednoho z našich nejlepších technologických center pro výrobu motorů a řídících jednotek v neměckém Ladenburgu a školícího centra v Heidelbergu.“

Do finálového kola se celkem dostalo 11 studentů, kteří své práce prezentovali před odbornou porotou v čele s Doc.Ing. Josef Rosenkranz, CSc., z pražské Fakulty elektrotechnické ČVUT. Finálové práce studentů dle jednotlivých oblastí:

Energetika:
M. Čerňan z ČVUT v Praze: Analýza a výběr optimálního zapojena filtrů vyšších harmonických rušení
R. Vykuka ze ZČU v Plzni: Kontingenční analýza pro bezpečný provoz přenosových soustav
M. Müller z ČVUT v Praze: Užití diskrétního modelu řetězovky na rozbor nerovnoměrných stavů
L. Straka z ČVUT v Praze: Využití výpočtů ustáleného chodu soustavy
P. Matyska z ČVUT v Praze: Reverzní matematický model pro optimalizaci energetické náročnosti budov

Efektivní využití energie
O. Malina ze ZČU v Plzni: Nízkoenergetický dům

Pohony, stroje a zařízení
P. Boháč a Škach ze ZČU v Plzni: Matematický model chlazení spalovacích motorů

Robotika
A. Chromý z VUT v Brně: 3D Scanning with proximity planar scanner
M. Votroubek a M. Svědirohová z ČVUT v Praze: SIXTEN Robot

Ing. Stanislav Medřický, CSc., předseda asociace AMAVET o spolupráci říká: „Druhý ročník soutěže vysokoškoláků ABB University Award organizujeme společně s ABB. Největší radost mám z toho, že se přihlásili tři účastníci, kteří úspěšně prošli ve středoškolském věku naší soutěží EXPO SCIENCE AMAVET. Zkušenosti ze soutěží jsou velkou výhodou. Všichni postoupili na významné mezinárodní soutěže a Marek Votroubek ze Strojní fakulty ČVUT v Praze získal se svými dvěma kolegy v roce 2009 první místo v kategorii Inženýrství na největšía nejprestižnější soutěži pro středoškoláky na světě INTEL ISEF v USA. Potvrzuje se náš předpoklad, že inovativní myšlení je nezbytné pěstovat od nejútlejšího věku.“

Výsledky:
Porota neměla jednoduché rozhodování, všichni studenti se svého úkolu zhostili velmi profesionálně a svými pracemi prokázali nemalé znalosti a především velký zájem o svůj obor. Oceněna byla nejlepší práce SIXTEN Robot, a to studentů Marka Votroubka a Moniky Svědirohové z ČVUT v Praze. Jedná se o aplikaci multifunkčního podvozku a jeho modifikace pro použití do vozíků pro hendikepované s cílem umožnit jim pohybovat se v nebezbarierových částech města s měnšími omezením.ABB University award
Soutěž pořádá společnost ABB ve spolupráci s AMAVET (Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.), která se již od roku 1990 zaměřuje na rozvoj vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České republice.

Zúčastnit se mohli všichni vysokoškoláci z České republiky, kteří dosud neukončili své vysokoškolské vzdělání nebo jsou studenty doktorského studia. Projektem mohla být bakalářská, diplomová, disertační, ročníková nebo další výzkumná práce, zpracovaná s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání bylo možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Podíl řešitelů na výsledcích práce musel však být prokazatelný.

Vítězové si odnesli iPad mini 16GB a na všechny finalisty čeká zajímavá odborná exkurze do tří technologických a výrobních center společnosti ABB v Německu.

AMAVET
Asociace byla založena 4. ledna 1990 za účelem rozvoje vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České republice. V současné době funguje celkem 10 center a 25 klubů.. Mezi hlavní oblasti zájmu patří informační technologie, vědy o životním prostředí, biologie, astronomie, modelářství, robotika. Kluby AMAVET jsou rovněž činné na základních a středních školách a v centrech pro volný čas. Celkový počet členů AMAVET v celé České republice přesahuje 2 000. Jednou z nejdůležitějších částí aktivit AMAVET je vyhledávání a další rozvoj mládeže s vědeckým a technickým nadáním.

ABB (www.abb.cz) je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 145 000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 200 lidí.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  Pro více informací kontaktujte:
  • ABB s.r.o.
   Lucie Jandová
   Ředitelka Marketingové komunikace a PR pro Českou republiku a země klastru
  seitp202 86b038793ca9115ec1257b82004ade56