Pokračující růst tržeb i v obtížných tržních podmínkách

 • Příjem zakázek i tržby vzrostly1, ve všech regionech zůstal příjem zakázek na stejné úrovni nebo vzrostl
 • Provozní zisk (EBITDA)2 a marže byly oproti 2. čtvrtletí 2011 nižší, marže oproti 1. čtvrtletí 2012 vzrostla o jeden procentní bod
 • Byla dokončená akvizice společnosti Thomas & Betts a její první příspěvek k provozní ziskové marži byl dobrý
 • Výrazné měnové vlivy negativně ovlivnily tržby i zisk

Curych, Švýcarsko, 26. července 2012 – Společnost ABB ve druhém čtvrtletí roku 2012 vykázala růst příjmu zakázek i růst tržeb, a to navzdory krátkodobému makroekonomickému zakolísání. Zákazníci téměř ve všech regionech totiž dále investovali do modernizace energetické sítě a vyšší produktivity průmyslu.

Příjem zakázek vzrostl o 9 % (6% organický růst3) na 10,1 miliardy USD, zatímco tržby vzrostly na 9,7 miliardy USD, což představuje 6% růst tržeb (3% organický růst). Výrobci a distributoři energií pokračovali v investicích do přenosových soustav, zatímco zákazníci z průmyslu, zejména z ropného a plynárenského, zvýšili své výdaje na zajištění spolehlivých dodávek energie a zvýšení produktivity.

Provozní zisk (EBITDA) činil 1,5 miliardy USD, což je o 5 % méně ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2011 (-9% organický růst). Provozní zisková marže činila 15,1 % oproti 16,0 % vloni. Úspory nákladů ve výši přibližně 280 milionů USD vyvážily vliv nižších cen a poklesů projektových marží, a růstové investice do prodeje a výzkumu a vývoje podpořili nárůst objemu. Na provozní ziskové marži se projevil i nepříznivý obchodní mix. Výrazné rozdíly devizových směnných kurzů ve srovnání s druhým čtvrtletím 2011 snížily naše tržby vykazované v amerických dolarech přibližně o 600 milionů USD a provozní zisk přibližně o 100 milionů USD.

Hotovost z provozních činností byla přibližně o 300 milionů USD nižší než ve 2. čtvrtletí loňského roku. Celková hotovost z provozních operací divizí se zvýšila o 40 milionů USD. Na hotovostním toku skupiny se odráží nižší tvorba hotovosti ze zajišťování otevřených pozic společnosti v důsledku posilování amerického dolaru.

Čistý zisk činil 656 milionů USD včetně negativního vlivu posilování amerického dolaru a nákladů týkajících se transakcí a amortizace4 ve výši přibližně 100 milionů USD. Tyto náklady se týkaly akvizice amerického výrobce výrobků pro nízké napětí Thomas & Betts, která byla dokončena 16. května letošního roku.

„Tyto výsledky jasně ukazují, jak nám vyvážené portfolio našich činností i vyvážené regionální působení společně s dobrými výsledky v oblasti nákladů umožňují dosahovat dobrých výsledků i ve smíšené situaci na trhu,“ uvedl Joe Hogan, generální ředitel společnosti ABB. „Jsme také spokojení, že ve srovnání s prvním čtvrtletím se zlepšila provozní ziskovost. Makroekonomický výhled zůstává nejistý, ale pozitivní vývoj v Číně, nadále silný americký trh a naše odolnost na evropském trhu nám dodávají více důvěry v krátkodobý výhled než před třemi měsíci.“Finanční ukazatele za 2. čtvrtletí 2012

Druhé čtvrtletí 2012Druhé čtvrtletí 2011Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinakUSDMístní měny
Příjem zakázek10 0529 8672 %9 %
Zásoba zakázek (konec června)29 07029 983-3 %6 %
Tržby9 6639 6800 %6 %
Provozní zisk (EBIT)1 0011 337-25 %
Vyjádřeno v % z tržeb10,4 %13,8 %
Provozní zisk (EBITDA)1 4711 547-5 %
Vyjádřeno v % z provozních tržeb315,1 %16,0 %
Čistý zisk656893-27 %
Základní zisk na akcii (USD)0,290,39
Hotovost (cash flow) z provozních činností595891-33 %
1 Management se při analýzách vývoje zakázek a tržeb zaměřuje na změny vyjádřené v lokálních měnách. V tabulkách výše jsou uváděny změny vyjádřené v USD.

2 Provozní zisk (EBITDA) je zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací, očištěný od vlivu nákladů spojených s restrukturalizacemi, dále očištěný od vlivu přecenění zajišťovacích transakcí na tržní hodnotu a vlivu nerealizovaných dopadů pohybu směnných kurzů u pohledávek a závazků.

3 V organických změnách je vyloučený vliv akvizice společnosti Thomas & Betts, k níž došlo v polovině května 2012.


4 Včetně zvýšení zásob.

ABB (www.abb.cz) je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 145 000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává více než 3000 lidí.  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  Více informací:
  • Media Relations
   ABB Corporate Communications, Zurich
   Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
   Tel: +41 43 317 6568
   Fax: +41 43 317 7958
   ABB Ltd
   Affolternstrasse 44
   CH-8050 Zurich, Switzerland
  • Investor Relations
   Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
   Sweden: Tel. +46 21 325 000
   USA: Tel. +1 203 750 7743
  seitp202 92f9d5c75ed5cd8dc1257a4700343068