Posvítili jsme si na: Jak zajistit pitnou vodu pro pouštní město...

2011-03-21 - Zhruba 90 procent z 35 miliónů obyvatel Alžírska žije v severním pobřežním pásu při Středozemním moři. Několik miliónů lidí však bydlí ve vnitrozemí v oázových městech, kde prší jen vzácně a zásoby vody jsou omezené.


Mezi taková oázová města patří i Tamanrasset a In Salah. Tamanrasset je velké město se 115 000 obyvateli, ležící hluboko na jihu na alžírské Sahaře. Město se nachází poblíž vodonosné vrstvy, která trpí nedostatkem zásob vody, zatímco In Salah, menší městečko přibližně s 43 000 obyvateli, leží v blízkosti vodonosné vrstvy s nadbytkem vody.

Réseau de Collecte pomůže nahradit nedostatek pitné vody v Tamanrassetu. Tento projekt dopravy vody, který je jedním z klíčových infrastrukturních projektů alžírské vlády, zajistí čerpání a dodávku 50 000 krychlových metrů vody denně prostřednictvím potrubí z In Salahu do Tamanrassetu, tj. na vzdálenost téměř 750 km. Očekává se, že do roku 2030 bude denní potřeba dodávek vody činit 150 000 krychlových metrů, tedy trojnásobek dnešního stavu, aby byly uspokojeny potřeby rapidně rostoucí populace města.

ABB hraje v projektu důležitou roli dodávkou řešení na klíč, které zahrnuje mechanické, elektrické, řídicí, přístrojové a komunikační vybavení a know-how pro celý systém čerpání vody v In Salahu. Staveniště o ploše 25 km2 obnáší 24 studní, z nichž se voda čerpá z hloubky 600 metrů rychlostí 35 litrů za sekundu. Poté se voda shromažďuje a ukládá do osmi obřích krytých nádrží, kde je chráněna před vypařováním a připravena pro dopravu potrubím do Tamanrassetu.

Řešení ABB zajistí napájení celého systému sběru vody připojením zařízení k místní elektrické síti, které zajistí bezpečnou a spolehlivou dodávku elektřiny pro provoz. Přístroje ABB budou měřit průtok, teplotu, tlak a kvalitu vody a distribuovaný řídicí systém ABB bude celý proces monitorovat a řídit.

V Alžírsku již společnost ABB zajišťuje optimalizované elektrické řešení na největším odsolovacím zařízení na světě, které funguje na principu reverzní osmózy, v Magtaa ve městě Oran. Toto řešení zvyšuje energetickou účinnost a omezí prostoje kvůli údržbě. V Abu Dhabi pak ABB dodává na klíč mechanické, elektrické a automatizační řešení pro rozšíření obřího systému dopravy vody Shuweihat, který po svém dokončení bude zásobovat emirát 680 000 krychlovými metry pitné vody denně.

Řešení sběru vody pro Tamanrasset realizuje firma ABB ve spolupráci s čínskou společností se zahraniční účastí MCC-SOCOM pro Algérienne des Eaux (ADE), což je státem vlastněná instituce spadající pod alžírské ministerstvo vodních zdrojů.


  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  seitp202 95ab2165948e6d71c125785a0059cefa