Posvítili jsme si na: Nejdelší elektrické vedení na světě najdete v Brazílii

Některá z největších světových měst jako New York, Los Angeles, Sao Paulo, Šanghaj nebo Johannesburg, spotřebují obrovské množství elektřiny, která k nim často putuje tisíce kilometrů s neobvykle nízkými přenosovými ztrátami a minimálním dopadem na životní prostředí. To je možné díky vynálezu technologie HVDC od ABB - přenosu stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí.

Tento vynález, který získal řadu prestižních technických a ekologických ocenění, umožňuje přenášet obrovské objemy elektrické energie vysoce účinnými kabely, které nenarušují životní prostředí. Obří větrné farmy na volném moři o stovkách turbín lze připojit k přenosovým soustavám na pevnině – bezpečně, spolehlivě a bez poškození mořského prostředí citlivého na zásahy člověka – díky této špičkové inovaci.

Nejdelší přenosové vedení na světě, nedávno uvedené do provozu, má přibližně 2400 km a bude přivádět elektrickou energii ze dvou vodních elektráren na severozápadě Brazílie do São Paula, hlavního hospodářského centra země.

„Toto vedení HVDC pomůže připojit vzdálené zdroje obnovitelné energie a také spolehlivě a s minimálními ztrátami přenášet čistou elektrickou energii na tuto obrovskou vzdálenost milionům spotřebitelů,“ uvedl Claudio Facchin, ředitel divize ABB Systémy pro energetiku. „Společnost ABB je hrdá, že může nadále spolupracovat s Brazílií na posilování energetické sítě země.“

Vedle dvou 3150 MW HVDC měníren pro nejdelší vedení světa dodala ABB také 800 MW stanici „back-to-back“, která převádí elektrickou energii do okolní střídavé sítě na severozápadě Brazílie.

Jedná se o čtvrté a páté přenosové vedení využívající technologii HVDC, které ABB v Brazílii dodala. Předchozí byla dvě vedení Itaipu postavená v roce 1984 a 1987 a dvě vedení mezi Brazílií a Argentinou vybudovaná v letech 1999 a 2002.

Technologie HVDC se vyznačuje nižšími ztrátami při přenosu na větší vzdálenost a zabírá méně místa než klasické přenosové soustavy pro střídavý proud. HVDC rovněž dokáže vyrovnávat přerušované napájení, které jinak může destabilizovat síť. Z těchto důvodů se technologie HVDC volí pro projekty vedení na velkou vzdálenost, kdy se přenáší elektrická energie ze vzdálených zdrojů do center její spotřeby.

Společnost ABB zavedla technologii HVDC před 60 lety a dosud realizovala přibližně 90 projektů pro HVDC, které představují celkovou instalovanou kapacitu o výkonu více než 95 000 MW. To odpovídá zhruba polovině celosvětové instalované základny. ABB je nadále vedoucí společností oboru inovací HVDC a v odvětví má, pokud jde o tuto technologii, jedinečné postavení díky vlastní výrobní kapacitě pro výkonové polovodiče, měniče a kabely vysokého napětí, což jsou hlavní součásti systémů HVDC.  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  seitp202 a2911cd7b115f7abc1257d7400349ab1