Posvítili jsme si na: Světový den vody

Světový den vody si každoročně připomínáme 22. března jako skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Společnost ABB pomáhá i v této oblasti - zajišťováním pitné vody z moře a přístupem k elektřině v rozvojových zemích. Jedním z příkladů je soubor energeticky účinných řešení pro energetiku a automatizaci, který pomůže zajistit provoz největší továrny na světě zabývající se odsolováním mořské vody. Ta se v současnosti buduje v alžírském Oranu.Pitná voda z moře
Společnost ABB pomáhá při zajišťování pitné vody z moře a v přístupu k elektřině v rozvojových zemích. ABB dodává soubor energeticky účinných řešení pro energetiku a automatizaci, který pomůže zajistit provoz největší továrny na světě zabývající se odsolováním mořské vody. Ta se v současnosti buduje v alžírském Oranu.

Účinnost řešení ABB je středobodem projektu, elektřina totiž představuje jeden z nejvyšších provozních nákladů, které jsou s odsolováním spojeny. Díky vyšší účinnosti procesu bude pitná voda cenově dostupnější.

Skoro celé Alžírsko se nachází v aridní oblasti, 80 procent země leží v pouštních oblastech s téměř nulovým množstvím dešťových srážek. Středozemní moře může představovat bohatý zdroj pitné vody, pokud je využitý spolehlivý a ekonomicky efektivní proces odsolování.

Odsolovací továrna Magtaa vyprodukuje denně 500 000 metrů krychlových pitné vody, což stačí na pokrytí spotřeby vody přibližně pěti milionů lidí.


Přístup k elektřině
Program elektrifikace venkova „Přístup k elektřině“ spustila společnost ABB v roce 2002 v rámci své sociální politiky jako příspěvek ke společnému úsilí. V současné době se jedná o dva hlavní projekty.Jeden probíhá v pouštní oblasti indického Rádžasthánu, druhý, původní projekt, v odlehlé části jižní Tanzánie.

Program v Indii byl zahájen v roce 2005, kdy byla solárními panely na výrobu elektřiny vybavena první vesnička. V současné době zahrnuje i několik dalších vesnic s 1 100 domácností, ve kterých žije více než 7 000 lidí. Náklady spojené s montáží panelů byly rovným dílem rozděleny mezi ABB, nevládní organizaci a vesničany.

V dalším partnerském projektu veřejných a soukromých subjektů v Tanzanii se společnost ABB spojila s místními orgány a Světovým fondem na ochranu přírody WWF. Jednalo se o zbudování dieselovým generátorem poháněné miniaturní rozvodné sítě, která zajišťuje vesnici Ngarambe každou noc elektřinu na čtyři hodiny. Elektřina nahradila tradiční, avšak dražší pohonnou látku, petrolej. Elektrifikace má v posledních letech hospodářské, sociální i ekologické přínosy.  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  • Lenka Kalinová
   agentura mpr.:
   tel.: +420 602 213 814
   e-mail: subrtova@mpr.cz
  seitp202 a4d6c79c586c0751c1257cd6001f9c76