PalletPack 460 – snadná cesta k paletizaci

Robotizace pronikla do všech výrobních procesů bez rozdílu a to i v České republice. Všude tam, kde je třeba univerzálního a pružného řešení, se už od počátku uvažuje o instalaci průmyslových robotů jako o jedné z prvních variant.

Přesto se občas stává, že zákazníci mají z jeho nasazení obavy, a to hlavně ti, kde se jedná o první instalaci. Občas se setkáváme s mýtem, že robot je velmi složité zařízení, ke kterému je zapotřebí mnoho specifických znalostí k jeho provozování a že snaha o jakoukoliv úpravu či změnu stávajícího řešení je komplikovaná.

Představte si možnost programování robotů nebo robotizovaných pracovišť bez znalosti pohybových instrukcí, tvorby TCP nebo dalších, většinou specifických příkazů. Zdá se Vám nereálné zvládnout všechny tyto činnosti vlastními silami? Postupem času se roboty stávají méně a méně náročnými na obsluhu a PalletPack , nový produkt od ABB, v tomto trendu pokračuje.
Základem každého robotizovaného paletizačního pracoviště je robot spojený s chapadlem, řídicí systém s grafickým rozhraním a bezpečnost pracoviště. ABB se rozhodlo jít cestou maximálního zjednodušení instalace a zpříjemnění obsluhy. „Balíček“ PalletPack 460 je založen na průmyslovém robotu IRB 460 (nosnost 110kg a dosah 2,4m), osazeném jedním z 3 standardních chapadel, řídicím PLC ABB AC 500 a bezpečnostním PLC JOKAB. K zákazníkovi tento systém přijde již sestavený a propojený, čímž se zkracuje doba potřebná na jeho zprovoznění, což je v konečném důsledku i levnější. Přehledné grafické rozhraní umožňuje pomocí aplikačního softwaru jednoduché a názorné řešení programování trajektorií, definice vstupních a výstupních dopravníků, paletizačních schémat, změny stávajících programů anebo tvorbu nových.
PalletPack je velkým posunem vpřed pro standardní paletizační pracoviště. Řešení je připraveno k rychlému nasazení, vyhovuje především ve standardních paletizačních úlohách při paletizaci kartonů a pytlů. Díky zjednodušení jeho instalace a obsluhy může být využito i ve firmách s minimální anebo žádnou zkušeností s průmyslovými roboty.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  Inofrmace o stránce:
  seitp202 a784aca3ee68e0c0c12579d40040c25a