Krevní skupina ABB

2012-04-26 - Problematika dárcovství krve, které se aktivně věnujeme od konce roku 2011, se mezi našimi zaměstnanci ujala. Přibližně 50 zaměstnanců se zapojilo a vyplnilo cvičný Dotazník dárce krve na internetových stránkách www.odpovedni.cz. Někteří se pak rozhodli krev darovat.

Po nahlášení odběru krve jsme zaměstnancům zaslali silikonový náramek s jejich krevní skupinou, jako poděkování za první odběr v rámci projektu. Pro dárce, kteří svůj odběr po 1. říjnu dosud nenahlásili, je dárek stále připraven. Ti, kteří uskuteční svůj třetí odběr krve, obdrží dárek další. Brzy už jej dostanou minimálně dva zaměstnanci.

Klub dárců krve, partner tohoto projektu, při komunikaci s dárci krve zjistil, že v ABB chodí darovat krev jeden celý pracovní tým. Rozhovor se zmiňovanou skupinou přineseme v dalším článku na toto téma.

Aktuálně je „Krevní skupina ABB“ 0

Ukázalo se, že mezi zaměstnanci, kteří se zapojili do naší ankety (obrázek vpravo), i mezi dárci krve, kteří nahlásili svůj odběr, převládají lidé s krevní skupinou 0.

Lidem, kteří vlastní krevní skupinu 0, se říká v lékařské terminologii univerzální dárce. Krev od univerzálního dárce může při transfuzi dostat kterýkoliv pacient. Proto se krevní skupina 0 používá v případech, kdy je pacient bezprostředně ohrožen na životě a není čas na laboratorní vyšetření a zjištění jeho krevní skupiny.

_______________________________________________________________________

Jak se do projektu zapojit?

 1. Vyplňte dotazník dárce krve – pravidelní dárci vyplňovat nemusí
  Pokud jste se rozhodli stát se dárcem krve, není ještě jisté, zda vám to váš zdravotní stav dovolí. Doporučujeme proto vyplnit dotazník dárce krve. Odborníci z transfúzního oddělení jej vyhodnotí a budou vás emailem informovat, zda jste způsobilí darovat krev.
 2. Navštivte transfúzní centrum
  Dle svých časových možností navštivte nejbližší transfúzní centrum v okolí vašeho bydliště. Podívejte se na mapu transfúzních center.
 3. Nahlašte svůj odběru
  Nahlášení odběru pomocí jednoduchého elektronického formuláře. V případě prvního a třetího odběru vám zašleme originální dárek.
Zaměstnanci, kteří chodí darovat krev pravidelně, mohou pouze nahlásit své odběry na výše uvedeném odkazu.

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  Odpovědi na anketní otázku: Jaká je vaše krevní skupina?
  seitp202 bbb6ed6a907d60b1c12579ea0049954f