Společnost ABB prokázala ve třetím čtvrtletí svoji odolnost

 • Příjem zakázek vzrostl o 12 %1 (organický růst2 6 %), tržby byly vyšší o 11 % (organický růst 4 %)
 • Provozní zisková marže (EBITDA)3 vzrostla na 16,7 % z 16,3 % ve třetím čtvrtletí 2010
 • Úspory nákladů v tomto čtvrtletí činily přibližně 270 milionů USD
 • Zásoba zakázek vzrostla o 8 % oproti stejnému čtvrtletí roku 2010

Curych, Švýcarsko, 27. října 2011 – Společnost ABB ve třetím čtvrtletí vykázala 24% růst provozního zisku ve srovnání se třetím čtvrtletím loňského roku, a to při dvojciferném růstu tržeb.

Vedle vyšších tržeb se na růstu projevilo úspěšné snižování nákladů, které nadále převážilo nad cenovými tlaky. K tržbám i zisku rovněž výrazně přispěla nedávná akvizice společnosti Baldor.

Investice zákazníků zaměřené na zvýšení provozní efektivity se ve třetím čtvrtletí projevily nárůstem zakázek na výrobky jako jsou elektrické motory a roboty, zatímco rozšiřování kapacit a potřeba servisu vedly k velkému počtu zakázek ze strany ropného a plynárenského průmyslu. Potřeba posílit elektrické rozvodné sítě, která vyvstala částečně v důsledku růstu průmyslu na rozvíjejících se trzích a také začleněním obnovitelných energetických zdrojů do elektrických sítí, vedla k růstu objednávek v oboru energetiky.

„Bylo to dobré čtvrtletí, v němž jsme nadále dobře realizovali naše záměry,“ uvedl Joe Hogan, generální ředitel společnosti ABB. „Naše úsilí zaměřené na snižování nákladů znovu převážilo nad cenovými tlaky v energetice a nadále jsme zvýšili zásobu zakázek, která podpoří růst v následujících čtvrtletích. Růst v našich oborech spojených s počáteční fází cyklu se v tomto čtvrtletí zpomalil, částečně v důsledku srovnání s vysokým tempem růstu před rokem a také v důsledku slabší poptávky ze strany některých průmyslových sektorů.“

„Předpovědi budoucího vývoje ztěžuje nejistota ohledně celosvětového růstu. Na základě vývoje v poslední době a v souvislosti se zpomalujícím se hospodářským růstem však očekáváme, že růst zakázek ve většině našich oborů spojených s počáteční fází cyklu zůstane poblíž stávající úrovně, dokud se důvěra v budoucí makroekonomický vývoj nezlepší. Dlouhodobý výhled však zůstává příznivý. Svět potřebuje získávat stále více ze svých energetických a průmyslových zdrojů a zároveň snižovat dopady na životní prostředí. Společnost ABB je díky svým špičkovým technologiím, rozsáhlému celosvětovému působení a velmi dobré finanční rozvaze připravená pomoci svým zákazníkům tento problém řešit.“Finanční ukazatele za 3. čtvrtletí 2011

Třetí čtvrtletí 2011Třetí čtvrtletí 2010Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinakUSDMístní měny
Příjem zakázek9 8268 19720 %12 %
Zásoba zakázek (konec září)28 49226 5937 %8 %
Tržby9 3377 90318%11 %
Provozní zisk (EBIT)1 1941 1563 %
Vyjádřeno v % z tržeb12,8 %14,6 %
Provozní zisk (EBITDA)31 5801 27424 %
Vyjádřeno v % z tržeb316,7 %16,3 %
Čistý zisk7907742 %
Základní čistý zisk na akcii (USD)0,340,340 %
Hotovost (cash flow) z provozních činností8111 362
1 Management se při analýzách vývoje zakázek a tržeb zaměřuje na změny vyjádřené v lokálních měnách. V tabulkách výše jsou uváděny změny vyjádřené v USD.

2 V organických změnách je vyloučený vliv akvizice společnosti Baldor.

3 Provozní zisk (EBITDA) je zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací, očištěný od vlivu nákladů spojených s restrukturalizacemi, dále očištěný od vlivu přecenění zajišťovacích transakcí na tržní hodnotu a vlivu nerealizovaných dopadů pohybu směnných kurzů u pohledávek a závazků.

ABB (www.abb.cz) je přední světovou firmou působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 124 000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává téměř 3 000 lidí.  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  Více informací:
  • Media Relations
   ABB Corporate Communications, Zurich
   Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
   Tel: +41 43 317 6568
   Fax: +41 43 317 7958
   ABB Ltd
   Affolternstrasse 44
   CH-8050 Zurich, Switzerland
  • Investor Relations
   Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
   Sweden: Tel. +46 21 325 000
   USA: Tel. +1 203 750 7743
  seitp202 cd2009f65fbf2948c125793600349b22