ABB už popáté odměnila nejlepší vysokoškoláky cenou ABB University Award

Praha, 22. června 2016 – Společnost ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, dnes zveřejnila výsledky pátého ročníku ABB University Award 2016. Vítězem soutěže vědeckotechnických projektů vysokoškolských studentů v akademickém roce 2015/2016 se stal Pavel Brož za diplomovou práci Navigační systém pro bezpilotní prostředky a ultralehká letadla. Vyhlášení proběhlo v sídle společnosti ABB ČR v Praze.

ABB University Award 2016 oceňuje nejlepší bakalářské, diplomové či dizertační práce v oblasti energetiky, pohonů, robotiky, automatizace výroby, efektivního využití energií či v jiných technických směrech. Partnerem akce je organizace IAESTE ČR, která se zaměřuje na podporu odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů prostřednictvím mezinárodního výměnného programu.

„Soutěž ABB University Award si klade za cíl motivovat studenty technických oborů k dalšímu rozvoji dovedností a znalostí a touto cestou přispět k jejich přípravě pro budoucí praxi. Rok od roku jsme stále více nadšeni úrovní přihlášených a jsme hrdí na to, že jejich talent můžeme i díky naší soutěži dále rozvíjet," říká ředitelka marketingové komunikace a PR společnosti ABB ČR Lucie Melicharová Jandová.

Do finálového kola ABB University Award 2016 se přihlásilo celkem 58 studentů s 24 bakalářskými a 34 diplomovými nebo disertačními pracemi. Do finále se probojovalo 12 nejlepších. Vítězové se tradičně zúčastní takzvaného science tripu (odborné exkurze) do výrobního závodu ABB na průmyslové stejnosměrné měniče a vakuové vypínače v německém Ratingenu a do špičkového technologického centra v Ladenburgu. V něm mimo jiné probíhá výzkum a vývoj robotiky s unikátním průmyslovým robotem YuMi, který dokáže během výrobních procesů bezpečně spolupracovat s lidmi. Vítězové získali hodnotné ceny.

„ABB je jako technologická společnost světového věhlasu jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů absolventů technických univerzit v ČR. Rádi proto navazujeme na tradici a již potřetí spolupracujeme na tak významné soutěži, jakou ABB University Award bezpochyby je. O její kvalitě svědčí nejen již tradiční obliba u studentů elektrotechnických a strojních fakult, ale také hojná účast studentů a absolventů ostatních technických a dokonce i ekonomických a přírodovědných oborů,“ komentuje spolupráci Jan Krajdl, hlavní koordinátor za IAESTE ČR, a pokračuje: „Pro IAESTE ČR znamená ABB University Award jeden z důležitých projektů, ve kterých se sbližuje akademická a komerční sféra, což je jedno z hlavních poslání naší organizace."

Přehled oceněných projektů:

Nejlepší bakalářská, diplomová nebo disertační práce (1.–3. místo):

  1. místo - Pavel Brož: Navigační systém pro bezpilotní prostředky a ultralehká letadla, České vysoké učení technické v Praze
  2. místo - Kateřina Haškovcová: Experimentální studium vztahu mezi morfologií polyethylenu a jeho termodynamickými vlastnostmi, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  3. místo - Radek Škach: Analýza nenávrhových stavů nízkotlakého stupně průmyslové parní turbíny, Západočeská Univerzita v Plzni
  Nejlepší projekt na sociální síti Facebook (rozhodoval celkový počet hlasů):
  • Kinan Wannous: Design distance protection using digital input data, Vysoké učení technické v Brně
  Cena poroty:
  • Petr Šimek: Metody synchronizace řízení pulzně řízených měničů na síti s rušivými složkami napětí, České vysoké učení technické v Praze
  • Ladislav Nádherný: Dopované polovodiče na bázi ZnO, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Terézia Kazičková: Monitoring and optimization of BI reporting performance, Masarykova univerzita

  Finalisté své práce prezentovali před odbornou porotou v čele s Františkem Bernatem z divize Automatizace výroby a pohony ABB. Dalšími členy poroty byli Miroslav Chomát z Ústavu termomechaniky AV ČR, Petr Trávníček ze Sekce fyziky elementárních částic Fyzikálního ústavu AV ČR, Pavel Grečner z obchodní jednotky Robotika ABB a Jiří Podzemský z ABB Polovodiče.

  Soutěže se mohli zúčastnit všichni vysokoškolští studenti a studentky z České i Slovenské republiky, kteří dosud neukončili své vysokoškolské vzdělání nebo jsou studenty doktorského studia. Projektem mohla být bakalářská, diplomová nebo disertační práce zpracovaná s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání bylo možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Podíl řešitelů na výsledcích práce však musel být prokazatelný.

  Více informací o soutěži ABB University Award naleznete na stránkách http://new.abb.com/cz/o-nas/abb-university-award.


  ABB (www.abb.com) je předním světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci. Umožňuje zákazníkům ze sféry energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. ABB Group má kolem 135 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa. V České republice působí v osmi lokalitách, má zde sedm výrobních závodů, čtyři centra pro výzkum a vývoj a komplexní servisní služby. ABB ČR zaměstnává více než 3 400 lidí.

  IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) (Mezinárodní organizace pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe) je mezinárodní, nevládní, nepolitická a nezisková organizace, která sdružuje mladé lidi bez ohledu na náboženství, národnost, barvu pleti, původ nebo pohlaví. Za dobu více než 30leté činnosti jejím prostřednictvím vyjelo na odborné praxe přes 8 000 studentů. Hlavním cílem IAESTE je podporovat zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů. Nejvýznamnější aktivitou IAESTE je mezinárodní výměnný program. IAESTE ČR zprostředkuje každoročně zahraniční praxe pro téměř stovku studentů celé České republiky.


   •   Zrušit
    • Twitter
    • Facebook
    • LinkedIn
    • Weibo
    • Tisk
    • Email
   •   Zrušit

   Napište nám

   Více informací:
   seitp202 d04c2250a1ed7ad1c1257fda004d18c4