ABB modernizuje robotickou svářecí stanici v Bulharsku

V oblasti servisu systémů jde o první přeshraniční projekt svého druhu. Know-how, zkušenosti a dokonalá spolupráce napříč ABB umožnily vyhovět specifickým potřebám zákazníka a realizovat jedinečnou zakázku.

Bulharská společnost SL Industries Ltd. se zabývá výrobou jeřábů pro vykládání lodních kontejnerů. Důležitou součástí výrobního zařízení SL Industries Ltd. je rozměrné robotické svářecí pracoviště s několika polohovadly a velkým portálovým systémem, které slouží pro svařování ramen jeřábů. Náš bulharský zákazník se rozhodl provést modernizaci této svářecí stanice tak, aby vyhovovala nejnáročnějším požadavkům na výkon i efektivnost. Tato modernizace v konečném důsledku pomůže udržet si konkurenční výhodu.

Původní instalace sestávala z řídicího systému S4C, robotu IRB2400L umístěného na tříosém portálovém systému s rozpětím 12 metrů, jednoho polohovadla s nosností 5 tun a jednoho polohovadla typu „skyhook“, taktéž s nosností 5 tun. K samotnému svařování se využívá svářečka Fronius. Portálové systémy se uplatňují při svařování velkých sestav a zajišťují robotu optimální přístup ke svařovaným spojům.

Zákazník v rámci modernizace vyžadoval přejít na nový řídicí systém, instalovat novou flexibilní kabeláž pro pohyblivé komponenty (portálový systém, polohovadla), doplnit navádění svaru a upravit svářečku pro komunikaci s novým systémem. Hlavní prvky stanice – manipulátor, polohovadla a portálový systém – měly zůstat zachovány. 

Požadavky zákazníky byly poměrně náročné a velkou výzvou byla zejména nestandardní povaha řešení: polohovadla i portálové systémy totiž využívají již nepodporované typy motorů. Tomu bylo potřeba přizpůsobit i nový řídicí systém, a to jak z hlediska elektrického zapojení, tak softwarově.

Dodavatele, který by tuto náročnou modernizaci dokázal úspěšně zrealizovat, se zákazníkovi dlouho nedařilo najít. Poté se obrátil na naši lokální podporu v Rumunsku, která provedla dotaz na Interní nástroj technické podpory ABB, tzv. RobDesk. ABB výzvu přijala a projektu se ujalo Aplikační centrum svařování a dělení materiálu ABB. Po návštěvě přímo u zákazníka jsme nabídli, že se modernizace ujmeme, a zákazníka jsme věcně přesvědčili o kvalitě a vhodnosti nabízeného řešení.

Původní řídicí systém S4C je v rámci modernizace nahrazen systémem IRC5, který pátou generací řídicích systémů ABB pro roboty. Díky technologii ovládání pohybu TrueMove a Quickmove dosahují roboty vynikající přesnosti, rychlosti, doby cyklu, schopnosti programování a synchronizace s vnějšími zařízeními.

Modernizace svářecího systému pro tohoto zákazníka je přesvědčivým příkladem, jak ABB dokáže úspěšně a pohotově reagovat i na velmi specifické požadavky zákazníků, a nabídnou a dodat uspokojivé řešení. A rovněž se zde ukazuje, jak hladce funguje spolupráce mezi jednotlivými složkami ABB. V tomto případě to byla spolupráce mezi příslušnou servisní zákaznickou službou (kterou zde měl na starosti specialista na obloukové sváření Per-Ulrik Eriksson), oddělením s příslušnými znalostmi a zkušenostmi (francouzský kolega Sebastien Soncini) a týmem, který se staral o realizaci

na místě (oddělení System Service). Důležitou podmínkou úspěchu v takovýchto projektech je i spolupráce s externími dodavateli, jako v tomto případě byla společnost Fronius, výrobce použité svářečky.
  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Napište nám

  Více informací:
  seitp202 d484db983f8058f5c12582c700308001