Úsvit nového věku

2011-06-09 - Doplnit nádrž bude mít brzy nový význam. V rámci svého závazku vybudovat chytrou síť rozšířila společnost ABB svoji působnost na relativně nový trh, a to na ten, který se nenápadně objevuje na parkovištích ve větších městech – dobíjení elektrických vozidel. Popularita obnovitelné energie a poptávka po vozidlech výhradně na elektrický pohon stále roste a mnoho výrobců automobilů se proto chystá expandovat také na tento nový trh. S ohledem na tento fakt společnost ABB vyvíjí systém dobíjení elektrických vozidel, který podpoří tuto novou vizi dopravy.

Elektrické dobíjecí jednotky ABB pro doplnění paliva budoucnosti v mobilitě

V dnešní době využívá odvětví dopravy přibližně 55% celosvětové produkce ropy, což představuje
téměř 50 milionů barelů za den. Jednou z hlavních výhod vnímaných ve vztahu k e-mobilitě je vytvoření dopravního systému, který nebude závislý na ropě jako zdroji energie a bude mít výrazně nižší emise skleníkových plynů.


Emise a obnovitelné zdroje

Elektrická vozidla jsou vnímána jako řešení pro čistou a udržitelnou dopravu. Nedochází u nich k žádným emisím výfukových plynů – ve skutečnosti ani žádný výfuk nemají. Pro spravedlivé srovnání se stávajícím vozovým parkem na naftové palivo je nezbytné podívat se na celý systém dodávky energie.
Efektivní emise elektrického vozu se odvíjí od emisí zdroje, z něhož se elektrická energie získává. Elektrické vozy, které čerpají energii ze staré uhelné elektrárny, jsou z hlediska emisí skleníkových plynů jen nepatrně čistější, než jimi nahrazená naftová vozidla, a ve skutečnosti mohou být z hlediska životního cyklu ještě horší, zvláště ve srovnání s poslední generací dieselových motorů. Pro lokální snižování znečištění ovzduší však mají stále výhody. Z holistického pohledu se skutečně jedná o výrobu elektřiny s nízkými emisemi. Podíváme-li se na nové technologie výroby, jsou elektrická vozidla přece daleko lepší alternativou, i pokud je energie získávána z plynové elektrárny s kombinovaným cyklem. Jsou-li však tato vozidla poháněna energií se skutečně nízkými emisemi, např. jadernou či obnovitelnou energií, nemají téměř žádné emise skleníkových plynů.


Poslední míle – dobíjecí místa EV

Jednu z výhod, které EV (elektrická vozidla) mají, představují mnohem nižší náklady spojené s infrastrukturou, například oproti vozidlům na vodíkový pohon, jelikož elektřina je obecně dostupná. Přestože jde o významnou výhodu, realita vůbec není tak jednoduchá. Elektřinu je stále třeba přenášet z místa, kde se nachází (síť), do místa, kde je potřeba (baterie v každém elektrickém vozidle). Navíc
se to musí provést způsobem, který je rychlý, vyhovující, jednoduchý, cenově dostupný a bezpečný. Řešením, na jehož zajištění společnost ABB pracuje, je dobíjecí místo pro elektrická vozidla. Tyto jednotky budou dostupné ve třech základních typech v závislosti na použití.


Dobíjení doma

Domácí dobíjecí zařízení zajišťují účinné, malovýkonové dobíjení, díky němuž je možné baterii dobíjet přes noc a do rána ji tak dobít na plnou kapacitu. Dobíjení přes noc zajišťuje nízké zatížení sítě a vozidlo se nabíjí ekonomickým způsobem, nízkonákladovým nočním proudem.


Dobíjení na veřejnosti

Veřejná dobíjecí zařízení představují středně rychlé dobíjecí řešení, které může baterii dobít za několik hodin, zatímco je řidič v práci nebo provádí obvyklou činnost, zajde například na nákupy nebo na večeři. Produkty ABB se budou nacházet v dobíjecích sloupcích na parkovištích společností, před veřejnými budovami, obchody a ve velkých parkovacích garážích po celém městě.


Rychlé a ultrarychlé dobíjení

Rychlé a ultrarychlé dobíjecí systémy využívají k rychlému dobití baterie výkonové transformátory v nabíjecím zařízení (spíše než ve vozidle). Správu energie ze sítě a kvalitu výkonu zajišťuje nejmodernější výkonová elektronika, propojení chytré sítě a integrovaná akumulace energie, která umožňuje vypořádat se s kolísáním ve výrobě elektřiny. Tým společnosti ABB pro výzkum a vývoj v oblasti výkonové elektroniky v současné době vyvíjí rychlé stejnosměrné dobíjecí zařízení založené na platformě transformátoru PS100. Toto dobíjecí zařízení dokáže snížit dobu dobíjení na 80% (z 25 minut na 10 minut), což u elektrických vozidel představuje obdobu "zastávky k natankování".

Tato dobíjecí zařízení budou nainstalována na dálničních odpočívadlech a vhodných tankovacích místech ve městech. Výrobci elektrických vozidel v Japonsku v současné době zahajují výrobu elektrických vozidel, která budou kompatibilní s technologií rychlého dobíjení.
Výše uvedené rychlé stejnosměrné dobíjecí zařízení nyní prochází ověřovacími testy ve výrobním závodě ABB, v Napier na Novém Zélandu. Po té, co dobíjecí zařízení projde certifikačními zkouškami, které zajistí shodu s mezinárodními normami pro dobíjení, bude nainstalováno na pilotním místě v Hongkongu.

Probíhá plánování budoucnosti pilotních systémů a očekává se, že po té, co k instalaci dojde, se ještě urychlí.


Pro více informací o kompletní škále řešení společnosti ABB pro e-mobilitu navštivte:

www.abb.com/powerelectronics electric vehicle charging

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit
  seitp202 ec5c28cf0148a049c12578aa004fb7be