Řešení pro datová centra

Pro ekonomický a bezpečný provoz moderních rozsáhlých serveroven (datových center) jsou nezbytné spolehlivé zdroje elektřiny a kvalitní chlazení zajišťující odvod vznikajícího tepla.

Obor datových center je jedním z nejdynamičtějších a nejdůležitějších oblastí, v nichž společnost ABB působí. Poznatky v tomto odvětví se vyvíjejí rychle, klíčové je zajištění dostupnosti a spolehlivosti datových center v situaci, kdy stoupají náklady na energie.

Přístup společnosti ABB k datovým centrům vychází z desítek let zkušeností v energetice a v automatizaci procesů. Naše nabídka je široká – od komplexních energetických řešení až po nejmodernější monitorovací a řídicí systémy, kterými lze optimalizovat výkon serverů, spotřebu elektřiny a chlazení.

Významnou oblast, kde se prolínají hlediska efektivity, spolehlivosti a úspor nákladů představují technologie stejnosměrného proudu.

Níže uvádíme šest klíčů k úspěšné optimalizaci datových center a podrobně se věnujeme tomu, co mohou provozovatelé datových center udělat pro zlepšení provozu.
Naše nabídka (anglicky)

Dostupnost

Omezování výskytu neplánovaných odstávek a zlepšování kvality služeb

Efektivita

Zvyšování energetické a personální efektivity

Jednoduchá údržba a provoz

Zjednodušení produktů a řešení

Flexibilita

Přidejte nové vybavení datového centra bez vypínání

Bezpečnost

Odstranění rizika elektrického oblouku v datovém centru

Řízení rizik

Získejte odbornou pomoc a podporu od stádia návrhu až po provoz

Videa a aplikace pro datová centra

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Vaše volba:

  Kontakty ABB na Česká republika

  Ke stažení

  Zobrazit související dokumenty a přílohy
  db0003db004057 c7daab5ef896590dc1257a8c0006848a