Vypínací tyristory GTO

Tyristory GTO jsou optimalizovány pro nízké ztráty ve vedení. Typická spínací frekvence pro většinu aplikací je v rozsahu 200 až 500 Hz. Tyristor je možné zapnout i vypnout proudem řídící elektrody. Pro zapnutí se využívá kladný, pro vypnutí záporný řídící impuls.

Vypínací čas se zvyšuje s rostoucím napětím a dosahuje hodnot 10 až 30 mikrosekund. Při zapínání a vypínání tyristorů GTO je nutné použít odlehčovací obvod paralelně připojený k vypínanému prvku, protože při vypínání GTO tyristorů dochází ke zvětšování hustoty proudu mezi anodou a katodou a následnému oteplování polovodičového prvku. Odlehčovací obvod tvoří kondenzátor, který zmenší rychlost nárůstu blokovacího napětí.

Vypínací tyristory GTO jsou určené především pro trakční aplikace a průmyslové pohony.


ABB tyristory GTO jsou realizovány v tzv. pastilkových (kotoučových) pouzdrech. Pastilková pouzdra mají definovanou vnější přítlačnou sílu. Elektrické a tepelné parametry závisí na přítlačné síle.

Nabízíme

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Vaše volba:

  Kontakty ABB na Česká republika

  Ke stažení

  Zobrazit související dokumenty a přílohy
  db0003db004291 c125739900722305c125737d002a400e