Ultra rychlý uzemňovač (UFES)

Výskyt obloukového zkratu, nejzávažnější poruchy, která může v rozváděči nastat, je většinou spojen s mimořádně vysokým tepelným a mechanickým namáháním v dané oblasti. Nový systém aktivní ochrany rozváděče proti účinkům obloukového zkratu vychází ze znalostí ABB, získaných mnohaletými zkušenostmi s vakuovými zhášecími komorami a technologií Is-limitoru, které nyní efektivně pomáhají předcházet negativním projevům vnitřního obloukového zkratu.

Ultra rychlý uzemňovač (Ultra-Fast Earthing Switch UFESTM je kombinací zařízení sestávajících z detekční a spouštěcí elektroniky a odpovídajících primárních spínacích prvků, které vyvolají v případě oblouku 3-fázový zemní zkrat . Extrémně krátký spínací čas primárních spínacích prvků (méně než 1,5ms) ve spojení s velmi rychlou a spolehlivou detekcí nadproudu a záblesku zajistí uhašení obloukového zkratu téměř okamžitě po jeho výskytu ( < 4 ms po zjištění). UFES tak pro pasivně chráněné rozvaděče zajistí nejvyšší možný stupeň ochrany osob a zařízení.

Elektronika pro UFES je dostupná v 2 typech.Kontrolní a vypínací jednotka (DTU) typu QRU1 umožňuje kompletní řešení s vnitřním osvětlením a detekcí proudu. Tak je umožněna ochrana v menších prostorách bez dodatečného vybavení.

Elektronická vypínací jednotka (TU) typu QRU100 využívá jen externí detekční jednotky za účelem monitorování chráněné plochy. Jde o ideální řešení pro napojení na systém ochrany před obloukem typu REA od ABB. Kompatibilní a testované rozhraní je dostupné za tímto účelem.


Výhody Ultra rychlého uzemňovače:

  · Výrazné zvýšení spolehlivosti dodávek energie
  · Výrazné zvýšení bezpečnosti obsluhy rozváděče
  · Výrazné snížení prostojů a nákladů na opravy
  · Minimalizace nárůstu tlaku a plynů v poškozených prostorách a následně v budově, kde je rozváděč umístěn

Ultra rychlý uzemňovač pomáhá zabránit následkům obloukového zkratu, jako je např.:
· Extrémní tlak uvnitř rozváděče
· Nárůst teploty až na 20 000 °C
· Vypařování kovu a izolačních materiálů
· Uvolňování látek a plynů

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Vaše volba:

  Kontakty ABB na Česká republika

  db0003db004279 05d1e893194566e9c1257799003303d7