Moduly pro uchování energie (ESM)

Až do 2 MW / Rozsah výstupního napětí od 120 voltů do 40.5 KV

Modul pro uchování energie (ESM) skladuje energii pro uživatele na pozdější použití. Energie je obvykle uskladněna v bateriích pro specifické poptávky po energii nebo k efektivní optimalizaci nákladů.

ESM může skladovat elektrickou energii a dodávat ji do spotřebičů, takže plní funkci primárního nebo doplňkového zdroje. Toto řešení navíc poskytuje stabilní a nepřetržitý zdroj energie bez ohledu na status napájecího zdroje. Použití ESM modulů také může zlepšit napěťovou a frekvenční regulaci.

ESM obsahují měniče, které převádí AC energii na DC k uskladnění do baterií a po té ji zpátky převádí z DC na AC. Převedený střídavý proud může být připojen do sítě nízkého (<1000 voltů) nebo vysokého napětí (<40.5 kV).

ABB poskytuje nezbytné elektrické, ochranné a monitorovací vybavení zároveň se systémem baterií k jejich bezpečnému použití a nastavení celého systému, který podléhá ANSI, IEC a dalším mezinárodním normám. Bezpečný a cenově dostupný modul zaručuje vysoký stupeň kontinuity a kvality energie.

ESM je dostpuný v několika verzích s individuálními součástmi až do 4 MW a v rozsahu výstupního napětí od 120 voltů do 40.5 kV při 50 nebo 60 Hercích v jednofázovém nebo třífázovém systému.

Krytí ESM je navrženo k udržení vnitřní teploty v stanovených mezích stejně jako k poskytnutí celkové ochrany. V souladu s typem aplikace a rozměry jsou k dispozici různé teplotní třídy a stupně ochrany. Stupeň ochrany ESM krytí také odpovídá IP nebo NEMA normám.

Souhrn
Zvyšování cen energie a zájem o klimatické změny zapříčiněné vytvářením emisí oxidu uhličitého způsobily, že efektivita energie je často diskutované téma ve veřejných i politických debatách. Vzhledem k tomuto jsou Moduly pro uchování energie technologií, která přispívá ke zvýšení efektivity energie ve všech aspektech a to především díky:
· Zvyšování kapacity generátorů, přenosů a účinnosti distribuce
· Zvyšování kompatibility a efektivity s jakou je energie používána
· Kvalitní energii s lepší napěťovou a frekvenční regulací a minimem přerušení
· Růstu kapacity obnovitelných zdrojů za účelem dosažení čisté energie dostupné po dlouhou dobu
· Poskytování spolehlivého zdroje energie pro společnost
ESM moduly sjednocují baterie, transformátory a rozvaděče nízkého a vysokého napětí dohromady s automatickým zařízením jako jsou kryté měniče. Kompletní vybavení pro oddělení jednotlivých prostorů je možné na žádost.

DES je alternativní uskladnění energie pro použití v úsporných a chytrých elektrických sítí díky:
· Individuálním modulům až do 2 MW
· Rozsahu výstupního napětí od 120 voltů do 40.5 kV při 50 nebo 60 Hercích v jednofázovém nebo třífázovém systému.
· Individuálně zkoušenému vybavení vyhovujícímu různým normám a systémovým požadavkům
· V souladu s typem aplikace a s rozměry navrženému krytí, které je k dispozici pro různé teplotní třídy a stupně ochrany.
· Různým typům baterií v závislosti na typu aplikace a rozměrech
· Značným globálním zkušenostem ABB (dodání více jak 100,000 jednotek) s navrhováním modulárních systémů jak veřejných tak průmyslových, s přídavným vybavením pro aplikace solárních a větrných elektráren
· Servisu a službám s celosvětovým pokrytím a vysokými kvalitami inženýrství
Moduly jsou pečlivě sestrojeny a zkoušeny a obsahují krytí pro zaručení vysokého výkonu a bezpečnosti.

ESM je alternativní uskladnění energie pro použití v úsporných a chytrých elektrických sítí díky:
· Individuálním modulům až do 4 MW
· Rozsahu výstupního napětí od 120 voltů do 40.5 kV při 50 nebo 60 Hercích v jednofázovém nebo třífázovém systému.
· V souladu s typem aplikace a s rozměry navrženému krytí, které je k dispozici pro různé teplotní třídy a stupně ochrany.
· Různým typům baterií v závislosti na typu aplikace a rozměrech
· Optimálním výrobkům pro rozvodné sítě, které lze kombinovat s těmi od zákazníků
· Jednotnosti a kvalitě výrobků pro zaručení vysoké spolehlivosti
· Prokázané schopnosti použití tohoto řešení v náročných podmínkách po celém světě
· Značným globálním zkušenostem ABB s navrhováním modulárních systémů jak veřejných tak průmyslových, s přídavným vybavením pro obnovitelné zdroje
· Servisu a službám s celosvětovým pokrytím a vysokými kvalitami inženýrství

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Vaše volba:

  Kontakty ABB na Česká republika

  db0003db004279 7cc4f65ba064d2a8c12579e5003416ee