Modernizace zařízení - retrofit

Modernizace zařízení neboli retrofit představuje renovaci staršího pohonu s nespočetnými výhodami!

Rozšíření provozu
Nabízíme rozšíření provozu měniče a samozřejmě zároveň zachování kompletního servisu během celé jeho životnosti, během aktivní a klasické fáze v rámci jeho provozuschopnosti.


Modernizace
Modernizace měniče probíhá za účelem zlepšení výkonnosti a zároveň prodloužení funkčnosti a provozuschopnosti měniče. Modernizace zahrnuje hardware i software.

Retrofity
Namísto výměny celého měniče nebo pohonného systému je často finančně výhodnějším řešením modernizace starší instalace pomocí opětovného využití všech použitelných částí původního zařízení a nákupu nových částí pouze tam, kde je to potřeba.
Dosud používané kabely, motory či skříně zůstávají často v retrofitech dále v užívání, zatímco měnič nebo pohonný systém je částečně nebo zcela nahrazen. Retrofit se běžně provádí během plánovaných výrobních odstávek bez toho, aby si vynutil další prostoje ve výrobě.Podle ABB schématu životnosti měniče se doporučuje provést modernizaci nebo výměnu měniče ke konci klasické fáze jeho životnosti.Více informací o modernizaci zařízení získáte přímým kontaktováním zástupců Servisu pohonů ABB.

Stažené soubory

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Vaše volba:

  Kontakty ABB na Česká republika

  seitp322 7dad8f9809445909c1256ff6004e092f