Click to view the movie

Servis přístrojů a rozváděčů nízkého napětí

Servisní skupina zajišťuje komplexní služby pro všechny své zákazníky, mimo jiné i pro ty z oblasti výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie, průmyslové energetiky a dopravy.

Instalace
Zajišťujeme dohled a řízení instalace svých rozvaděčů MNS a MNS iS u zákazníka, čímž zajistíme včasnou a přesnou podporou vycházející z dlouholetých zkušeností a znalostí.

Uvedení do provozu
Bez správného uvedení rozvaděče do provozu žádná následná údržba nedosáhne požadované výkonnosti rozvaděče. Naši technici provádí uvedení rozvaděče do provozu, a tím mu zajistí funkčnost, pro kterou je navržen.

Záruční a pozáruční prohlídky a údržba
Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti výrobních procesů je nutné, aby uživatel rozvaděčů prováděl pravidelné záruční a pozáruční prohlídky a údržbu. V tomto směru zajišťujeme prohlídky stavu rozvaděčů, kontroly vodičů, přípojnic a spojení, vysátí vnitřních prostor, kontroly momentového utažení šroubů silových spojení, spojení na odpínačích a jističích, kontroly ochranných spojení, měření izolační odolnosti (napěťová zkouška 2,5 kV), termovizní analýzu zdrojů tepla v rozvaděči, kontroly mechanické funkce výsuvných modulů a kontrolu přítlaku silových kontaktů.

Servis rozváděčů
V rámci servisu rozváděčů MNS iS provádíme parametrizaci a nahrávání MNS iS aplikace (firmware, software), uvádění do provozu, software upgrade a kompletní servis,
jako u rozvaděčů MNS.
Condition Monitoring rozvaděčů MNS iS
Implementace MNS iS Condition Monitoring. Je to systém, který umožňuje monitorování všech chybových a alarmových událostí a poskytuje následující informace:

 • jaký je problém,
 • kde problém vznikl,
 • jaká je vážnost problému,
 • co problém způsobilo,
 • kdo by měl zajistit zásah a nápravu,
 • jaké úkony jsou potřebné k nápravě problému.
Autorizované opravy
Nabízíme pomoc v případě poruch nebo problémů s funkčností rozvaděčů. Provádíme autorizované opravy za použití originálních náhradních dílů s celkovou nebo částečnou regenerací zařízení či systému.

Retrofit jističů
Problémy související s funkčností, koordinací a bezpečností mohou mít potřebu zvýšení elektrické i mechanické výkonnosti nebo přizpůsobení zařízení standardu. Všechny tyto skutečnosti a mnoho dalších mohou vyžadovat retrofitové řešení. ABB SACE vyvinulo přesné retrofitové montážní sady, které umožňují výměnu svých starých jističů za jističe své poslední generace s minimálním časovým dopadem na odstávku rozvaděče.

Rozšíření stávajících rozvaděčů
U existujících a pracujících rozvaděčů typu MNS a MNS iS je v mnoha případech požadavek ze strany zákazníka na rozšíření o další například distribuční či motorový vývod, ať již ve výsuvném nebo pevném provedení, případně rozšíření o celé rozvaděčové pole. Tyto úpravy v plné míře zastřešujeme a provádíme při dodržení všech norem a standardů.
Provádíme také sběrnicové přizpůsobení a adaptaci stávajících rozvaděčů jakéhokoli výrobce na rozvaděčová pole ABB. V případě, že jsou z výroby vytvořeny a ponechány rezervní prostory s vertikálními distribučními sběrnicemi, lze tyto rezervní prostory použít pro další výsuvné, pevné nebo plug-in moduly s jednoduchou montáží za použití standardních komponent používaných při výrobě.

Náhradní díly pro rozvaděče typu MNS a MNS iS
MNS
Prodej elektrických i mechanických náhradních dílů pro MNS 3.0. Většinová zásoba náhradních dílů na rozvaděče MNS 2.0.

MNS iS
Kompletní sortiment elektrických i mechanických náhradních dílů, jimiž jsou především hlavní elektrické stavební prvky MStart, MControl, Power and Control condapter, MLink a MView.

Kompletní servis jističů SACE
Nabízíme provedení mechanické kontroly jističů, elektrickou kontrolu jističů, kontrolu ovládacích a signalizačních obvodů, zpracování výstupních reportů, doporučení opatření pro zajištění a zlepšení spolehlivé a bezpečné funkce jističů a specifikaci a doporučení kritických náhradních dílů.

Kontrola nastavených parametrů elektronických ochran pomocí testovací a konfigurační jednotky PR010/T, která nám dovoluje ověřit typ zkoušené ochrany, zvolené mezní hodnoty, zvolené křivky, zkoušené fáze, testovací proudy, změření doby vypnutí, počet spínacích cyklů, stupeň opotřebení hlavních kontaktů a získat výsledky celého testu.

Měření a kontrola stavu sítě
Za použití třífázového analyzátoru sítě jsme schopni měřit příčiny vzniku poruch a rušení v rozvodné síti nízkého napětí. Díky tomuto měření jsme klientovi schopni poskytnout protokol s rozborem stavu sítě a návrhem opatření pro odstranění příčin poruch a rušení.

Termovizní měření
Provádíme kontrolu rozvaděčů a elektrických systémů, kontrolu vedení elektrické energie, kontrolu rozvoden VN a VVN a kontrolu transformátorů.

Servisní smlouvy
Servisní smlouvy jako forma dlouhodobého vztahu se zákazníkem svojí působností pokrývají: definované produkty (zařízení) s určením místa jejich instalace, požadované druhy servisních aktivit, reakční dobu na hot line, držení havarijního skladu náhradních dílů, pevné sazby za práci a další služby, formuláře protokolů a dokumentů.

Servisní smlouva se službou hot line a stanovenou reakční dobou dává danému zákazníkovi prioritu při řešení zejména havarijních případů.

Nabízíme

  •   Zrušit
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tisk
   • Email
  •   Zrušit

  Vaše volba:

  Kontakty ABB na Česká republika

  Ke stažení

  Zobrazit související dokumenty a přílohy
  seitp329 94d30c673240aacec12575de004231a8